strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Certyfikaty


ISO to skrót od International Organisation for Standardisation, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji.

Przedmiotem ISO 9001:2000 pozostaje zgodność produktów i usług z ustalonymi wymaganiami klientów jako droga do osiągania ich zadowolenia. Norma bazuje na koncepcji zarządzania zorientowanego na procesy. Wymagane przez normę udokumentowane procedury sprowadzają się do procedur zarządzania systemem.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji szkoleń oraz dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wytworów, procesów).

Dzięki Certyfikatowi ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, wprowadziła uniwersalny i rozpoznawalny znak jakości, który obowiązuje na całym świecie.

Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO, są respektowane na całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej jakości. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, nasz firma zyskuje większe zaufanie klientów i kontrahentów, oraz staje się wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

 

 Polska Izba Firm Szkoleniowych to organizacja ogólnopolska, skupiająca firmy mające swoje siedziby w ponad 100 miejscach na terenie Polski. Polska Izba Firm Szkoleniowych istnieje od 2005 roku. Do Izby należy ponad 345 firm szkoleniowych (czerwiec 2010) z całej Polski, a co miesiąc przystępują kolejne. Siedziby firm członkowskich znajdują się we wszystkich województwach, zarówno w wielkich miastach, jak i małych miejscowościach. PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło jej misji i celów, a wydawany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług świadczonych przez naszą firmę.

 

 


 

Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Szkoleń i Innowacji zostało Partnerem Wspierającym uzyskując certyfikat, który otwiera nowe możliwości kształcenia dla Państwa.
Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Szkoleń i Innowacji zostało Partnerem Wspierającym uzyskując certyfikat, który otwiera nowe możliwości kształcenia dla Państwa. Partnerzy Wspierający współpracują z Instytutem VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, w celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp techniczny i technologiczny. 

 

 


 

W związku z umowa licencyjną nr AE-001-000111 z dnia 25 lutego 2013 roku został nadany status naszej Firmie AKADEMII EDUKACYJNEJ VCC. Uprawnia nas to do prowadzenia kształcenia w zakresie nastepuujących tematów szkoleń:

1) Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych;

2) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

 

 

 

 


 

ECDL Start - jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL, potwierdzając je na karcie EKUK. Na certyfikacie ECDL Start będą wypisane nazwy modułów z których kandydat zdał egzaminy.

 

 


 

Certyfikat ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych.

Aby uzyskać Certyfikat ECDL WebStarter/Web Editing należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL WebStarter/Web Editing. 

ECDL WebStarter jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.at ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów  w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL i po wniesieniu odpowiedniej opłaty może wystąpić z wnioskiem o wydanie go do Polskiego Biura ECDL.

Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL Webstarter:

  • międzynarodowy zasięg Certyfikatu

  • niezależnie potwierdzone kwalifikacje

  • oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności

  • podniesienie wydajności pracy

  • gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.
     


 

Certyfikat e-Citizen (w wersji polskiej e-Obywatel) jest doskonałym certyfikatem, ponieważ pozwala użytkownikowi poznawać Internet bez posiadania uprzedniej wiedzy informatycznej.


e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać Internet w maksymalnym stopniu poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak można go wykorzystywać w wielu zastosowaniach. Zawiera tematykę dotyczącą załatwiania spraw urzędowych, znajdowania informacji, robienia zakupów, a także komunikowania się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internet. 

 


 

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert..

Egzaminy można zdawać w Centrach Egzaminacyjnych ECDL-A przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL-A.

 

 


 

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych

2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Użytkowanie baz danych
6. Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 


 

Laboratorium Mobilne ECDL jest Certyfikatem uprawnijącym naszą firmę do odbywania egzaminów na Europejski Certyfikat Umieujętności Komputerowych w formie niestacjonarnej, czyli dzięki któremu egzaminy możemy przeprowadzać poza siedzibą firmy. Daje to dodatkowe możliwości prowadzenia egzaminów w Państwa siedzibie lecz na naszych komputerach (Notebookach). 

 

 

 

 

 


 

 

Certyfikat Rzetelności to świadectwo wiarygodności, transparentności i rzetelności płatniczej Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak. Otrzymują go firmy, które nie posiadają żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów.

Autentyczność i aktualność niniejszego certyfikatu można sprawdzić na stronie: www.rzetelnafirma.pl, używając w tym celu certyfi
katu: 0010 6893 9320 9182.