strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Certyfikaty

ISO to skrót od International Organisation for Standardisation, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji.

Przedmiotem ISO 9001:2000 pozostaje zgodność produktów i usług z ustalonymi wymaganiami klientów jako droga do osiągania ich zadowolenia. Norma bazuje na koncepcji zarządzania zorientowanego na procesy. Wymagane przez normę udokumentowane procedury sprowadzają się do procedur zarządzania systemem.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami.

Dzięki Certyfikatowi ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, wprowadziła uniwersalny i rozpoznawalny znak jakości, który obowiązuje na całym świecie.

Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO są respektowane na całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej jakości. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, nasz firma zyskuje większe zaufanie klientów i kontrahentów, oraz staje się wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

 Polska Izba Firm Szkoleniowych to organizacja ogólnopolska, skupiająca firmy mające swoje siedziby w ponad 100 miejscach na terenie Polski. Polska Izba Firm Szkoleniowych istnieje od 2005 roku. Do Izby należy ponad 345 firm szkoleniowych (czerwiec 2010) z całej Polski, a co miesiąc przystępują kolejne. Siedziby firm członkowskich znajdują się we wszystkich województwach, zarówno w wielkich miastach, jak i małych miejscowościach. PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło jej misji i celów, a wydawany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług świadczonych przez naszą firmę.

 


 

Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Szkoleń i Innowacji zostało Partnerem Wspierającym uzyskując certyfikat, który otwiera nowe możliwości kształcenia dla Państwa.
Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Szkoleń i Innowacji zostało Partnerem Wspierającym uzyskując certyfikat, który otwiera nowe możliwości kształcenia dla Państwa. Partnerzy Wspierający współpracują z Instytutem VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, w celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp techniczny i technologiczny.

 

 

W związku z umowa licencyjną nr AE-001-000111 z dnia 25 lutego 2013 roku został nadany status naszej Firmie AKADEMII EDUKACYJNEJ VCC. Uprawnia nas to do prowadzenia kształcenia w zakresie nastepujących tematów szkoleń:

1) Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych;

2) Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

 


 

 


 

 

Certyfikat Rzetelności to świadectwo wiarygodności, transparentności i rzetelności płatniczej Centrum Szkoleń i Innowacji. Otrzymują go firmy, które nie posiadają żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów.

Autentyczność i aktualność niniejszego certyfikatu można sprawdzić na stronie: www.rzetelnafirma.pl, używając w tym celu certyfikatu: 0010 6893 9320 9182.