Strona GłównaREALIZACJA PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.


 

Jeśli jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałą w województwie opolskim (wybrane gminy) i chciałbyś/chciałabyś wziąć udział w programie aktywizacji społecznej i zawodowej oraz podjąć zatrudnienie?

Zgłoś się do projektu „Czas na START”!
 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 72 osób, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu trzech przesłanek (min. 30 % Uczestników/czek Projektu), tj. osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określ. w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.; osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym min.: 55% Kobiet; min. 30% osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego w gminach o wysokim wskaźniku ubóstwa.

Wartość projektu wynosi 904 277,70 zł, a kwota dofinansowania to 858 677,70zł.

Główne rezultaty:

 • 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objęte wsparciem w programie,
 • 23 osoby z niepełnosprawnościami objęte wsparciem w programie,
 • 41 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
 • 16osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek),
 • 22 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu.

Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych (4h), w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (6h) oraz grupowych (12 h), warsztatów psychologicznych i psychospołecznych (12 h), a także indywidulane pośrednictwo pracy (3h). Ponadto Uczestnicy/ Uczestniczki mogą wziąć udział w wybranym szkoleniu zawodowym (80h):

 • Opiekun osoby starszej
 • Pracownik Call-Center
 • Pracownik kancelaryjny
 • Przedstawiciel handlowy
   

Po zakończeniu szkoleń zawodowych Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość odbycia 3 miesięcznych staży zawodowych.

Zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu
 • stypendium szkoleniowe i stażowe
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych/psychologów oraz pośredników pracy
 • atrakcyjne materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych
   

Nie czekaj, zgłoś się już dziś - liczba miejsc jest ograniczona.Biuro Projektu:

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO

Plac Oleandrów 8
45-220 Opole
tel. kom.:
 500 425 614
e-mail: czasnastart@csi.info.pl

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.