O PROJEKCIE

Projekt „Czas na START” realizowany jest przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w partnerstwie z Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak, w ramach Osi 08 - Integracja społeczna, Działania 08.02 – Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Grupę docelową projektu stanowią 72 osoby pozostające bez zatrudnienia, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:

 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu trzech przesłanek (30% Uczestników projektu) tj.:
  a) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społ. zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określ. w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.,

  b) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  c) soby niepełnosprawne (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
 • osoby bierne zawodowo,
 • osoby zamieszkałe (wg Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego w gminach o wysokim wskaźniku ubóstwa obliczonym wg metody wzorca rozwoju, tj.:
  - Powiat brzeski: gm. Brzeg, Skarbimierz, Grodków,  Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka,
  - Powiat głubczycki: gm. Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz, 
  - Powiat kędzierzyńsko-kozielski: gm. Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Pawłowiczki,
  - Powiat kluczborski: gm. Byczyna, Wołczyn,
  - Powiat krapkowicki: gm. Krapkowice,
  - Powiat namysłowski: gm. Namysłów, Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków,
  - Powiat nyski: gm. Głuchołazy, Korfantów, Kamiennik, Łambinowice, Nysa, Otmuchów,  Paczków, Pakosławice, Skoroszyce,
  - Powiat oleski: gm. Dobrodzień, Gorzów Śląski, Zębowice,
  - Powiat opolski: gm. Łubniany, Murów, Niemodlin,  Popielów, Tułowice,
  - Powiat prudnicki: gm. Lubrza, Prudnik,
  - Powiat strzelecki: gm. Jemielnica.
   

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa oraz poprawa
dostępu do zatrudnienia 72 Uczestników i Uczestniczek Projektu.

Okres realizacji projektu: 01.05.2016 r. - 30.04.2017 r.