OFEROWANE WSPARCIE

Uczestnicy/Uczestniczki projektu mają możliwość wzięcia udziału
w wymienionych poniżej formach wsparcia:1. DORADZTWO ZAWODOWE (opracowanie  Indywidualnego Planu Działania) – 6 godzin zegarowych

Obejmuje:

 • określenie potrzeb i oczekiwań Uczestników,
 • analizę zainteresowań, wartości i celów, doświadczenia życiowego i zawodowego, umiejętności, wykształcenie, uzdolnienia, czynniki społeczno-ekonomiczne,
 • opracowanie wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania.

 
Planowany okres realizacji: lipiec – listopad 2016 r.2. DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE – 4 godziny zegarowe

Obejmuje weryfikację lub modyfikację opracowanego wraz z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania.

Planowany okres realizacji: lipiec 2016 r.  – kwiecień 2017 r.3. DORADZTWO ZAWODOWE GRUPOWE – 12 godzin zegarowych

Obejmuje:

 • zasady funkcjonowania na rynku pracy,
 • techniki i metody poszukiwania pracy,
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych,
 • analiza barier na rynku pracy,
 • motywacja zawodowa, komunikacja.


Planowany okres realizacji: lipiec 2016 r. – styczeń 2017 r.4. WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE – 12 godzin zegarowych

Obejmują:

 • radzenie sobie ze stresem,
 • komunikacja interpersonalna,
 • asertywność, autoprezentacja,
 • samoocena i poczucie własnej wartości.


Planowany okres realizacji: lipiec 2016 r.  – kwiecień 2017 r.5. POŚREDNICTWO PRACY – 3 godziny zegarowe

Obejmuje:

 • poszukiwanie pracodawców do odbycia stażu,
 • poszukiwanie ofert pracy,
 • nawiązywanie kontaktu oraz organizacja spotkań z pracodawcami.


Planowany okres realizacji: lipiec 2016 r.  – kwiecień 2017 r.6. WYBRANE SZKOLENIE ZAWODOWE- 80 godzin dydaktycznych

 • Opiekun osoby starszej
 • Pracownik Call-Center
 • Pracownik kancelaryjny
 • Przedstawiciel handlowy
   

Szkolenia będą realizowane w blokach 8 godzinnych od pon. do niedz. (zgodnie z potrzebami Uczestniczek/ów). Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz stypendium szkoleniowe podczas szkoleń zawodowych.

Planowany okres realizacji szkoleń:

 • I EDYCJA: od sierpnia do września 2016 r.
 • II EDYCJA: od października do listopada 2016 r.
 • III EDYCJA: od grudnia 2016 r. do stycznia 2017 r.
   


7. STAŻ ZAWODOWY – 3 miesiące

Uczestniczki/cy nabędą praktyczne umiejętności zawodowe oraz rozwiną wiedzę zdobytą podczas szkoleń. Uczestniczki/cy stażu otrzymają stypendium stażowe, zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz przejdą badania lekarskie.

Planowany okres realizacji:  październik 2016 r. – kwiecień 2017 r.