REKRUTACJA

Rekrutacja Uczestników/czek projektu prowadzona od maja 2016 r. i ma charakter ciągły aż do zakwalifikowania założonej liczby Uczestników/czek.

Rekrutacja obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału Karty Zgłoszeniowej wraz z załącznikami.

Aplikacje można składać:

 • Listownie na adres: Stowarzyszenie PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO, Plac Oleandrów 8, 45-220 Opole.
 • Bezpośrednio do Biura Projektu: Stowarzyszenie PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO, Plac Oleandrów 8, 45-220 Opole, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
 • Elektronicznie na adres e-mail: czasnastart@csi.info.pl (przekazanie Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych następuje w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu).
   

c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną.

Komisja dokona analizy dokumentów w oparciu o:

1) KRYTERIA PODSTAWOWE

 • Posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym: osoby doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu trzech przesłanek (min. 30 % Uczestników projektu) tj.: - osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społ. zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującej się do objęcia wsparciem pomocy społ. tj. spełniającej co najmniej jedną z przesłanek określ. w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.; - osoby korzystającej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020; - osoby niepełnosprawnej (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).
 • Posiadanie statusu osoby biernej zawodowo.
 • Zamieszkanie na terenie województwa opolskiego we wskazanych gminach (- Powiat brzeski: gm. Brzeg, Skarbimierz, Grodków,  Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka; - Powiat głubczycki: gm. Baborów, Branice, Głubczyce, Kietrz; - Powiat kędzierzyńsko-kozielski: gm. Kędzierzyn-Koźle, Cisek, Pawłowiczki; - Powiat kluczborski: gm. Byczyna, Wołczyn; - Powiat krapkowicki: gm. Krapkowice; - Powiat namysłowski: gm. Namysłów, Domaszowice, Pokój, Świerczów, Wilków; - Powiat nyski: gm. Głuchołazy, Korfantów, Kamiennik, Łambinowice, Nysa, Otmuchów,  Paczków, Pakosławice, Skoroszyce; - Powiat oleski: gm. Dobrodzień, Gorzów Śląski, Zębowice; - Powiat opolski: gm. Łubniany, Murów, Niemodlin,  Popielów, Tułowice; - Powiat prudnicki: gm. Lubrza, Prudnik; - Powiat strzelecki: gm. Jemielnica).
 • Kompletności i poprawności formalnej dokumentów zgłoszeniowych.
   

2) KRYTERIA DODATKOWE

 • Płeć: kobiety będą stanowiły minimum 55% Uczestników projektu.
 • W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń (przy zachowaniu proporcji określonych dla poszczególnych grup).
   

Komisja Rekrutacyjna  zakwalifikuje do udziału w projekcie 72 osoby (lista podstawowa). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa (5 osób na każdą grupę szkoleniową). Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani/e o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub e-mailowo (bądź w inny preferowany przez Kandydata/Kandydatkę sposób wskazany w formularzu zgłoszeniowym).