REKRUTACJA

Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie można składać:

  • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 12 lok. 807, 25-510 Kielce.
  • Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 12 lok. 807, 25-510 Kielce, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.
  • Elektronicznie na adres e-mail: rozwojzpowerem@csi.info.pl (przekazanie Realizatorowi projektu oryginałów dokumentów zgłoszeniowych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla UP).
     


Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie „Rozwój z POWERem” dostępny jest na stronie internetowej projektu www.rozwojzpowerem.pl oraz w Biurze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne składane są raz w trakcie trwania projektu oraz każdorazowo przy zmianie danych zawartych w indywidualnym formularzu zgłoszeniowym (aktualizacja danych).