AKTUALNOŚCI

4 kwietnia 2018 r.
UBEZPIECZENIE W RAMACH PROJEKTU

Realizator projektu przypomina, iż każdy Uczestnik Projektu objęty jest ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym wyłącznie w czasie szkolenia zawodowego oraz stażu.


21 marca 2018 r.
INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informujemy, iż postępowanie z dnia 05 marca 2018 r. dotyczące wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w tym opracowanie IPD oraz doradztwa grupowego w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało rozstrzygnięte.

Wybrany został następujący Wykonawca:

CZ. I

PROACTIVE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNEJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI EWELINA HANUS, /Markowa 1141, 37-120 Markowa/ 13.03.2018 r./, godz.22:33

Cena ofertowa 4074,00 zł brutto /całość obliczona w oparciu o poniższe stawki:

  1. Doradztwo zawodowe indywidualne, w tym opracowanie IPD:

Cena ofertowa 48,50 zł brutto/ jedną godzinę zegarową [60 min.] poradnictwa zawodowego indywidualnego

  1. Doradztwo zawodowe grupowe:

Cena ofertowa 48,50 zł brutto / jedną godzinę zegarową [60 min.] poradnictwa zawodowego grupowego

CZ. II

            Agnieszka Szpunar /Chełm/13.03.2018 r./, godz.12:00

Cena ofertowa 5 100,00 zł brutto /całość obliczona w oparciu o poniższe stawki:

  1. Doradztwo zawodowe indywidualne, w tym opracowanie IPD:

Cena ofertowa 60,00 zł brutto/ jedną godzinę zegarową [60 min.] poradnictwa zawodowego indywidualnego

  1. Doradztwo zawodowe grupowe:

Cena ofertowa 65,00 zł brutto / jedną godzinę zegarową [60 min.] poradnictwa zawodowego grupowego

CZ.III

            Nie wpłynęła żadna oferta


5 marca 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD ORAZ DORADZTWA GRUPOWEGO

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w tym opracowanie IPD oraz doradztwa grupowego w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


29 stycznia 2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO GRUPOWEGO

Informujemy, iż postępowanie z dn. 15.01.2018 r. na przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego, w tym opracowania IPD oraz doradztwa zawodowego grupowego w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Część I- Katarzyna Sobolewska Psycholog-Doradca-Trener, Część II- Katarzyna Sobolewska Psycholog-Doradca-Trener, Część III- Agnieszka Szpunar.


24 stycznia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI POŚREDNICTWA PRACY

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usługi pośrednictwa pracy na terenie miasta Lublin lub w innej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego w projekcie pn. "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny” Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


18 stycznia 2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I EGZAMINÓW

Informujemy, iż postępowanie z dn. 09.01.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Consultor Spółka z o.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.


15 stycznia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD ORAZ DORADZTWA GRUPOWEGO

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w tym opracowanie IPD oraz doradztwa grupowego w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 16.01.2018

na przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w tym opracowanie IPD oraz doradztwa grupowego w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" z dn.15.01.2018 r.

Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się TUTAJ. Zaktualizowane zasady składania ofert można znaleźć TUTAJ. Zaktualizowana wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


10 stycznia 2018 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO GRUPOWEGO

Informujemy, iż postępowanie z dn. 21.12.2017 r. na przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego, w tym opracowania IPD oraz doradztwa zawodowego grupowego w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Część I- Monika Krasoń, Część II- Monika Krasoń, Część III- Monika Krasoń.

AKTUALIZACJA 16.01.2018 r.

Część I Zamówienie nie zostało udzielone w związku z rezygnacją wybranego Wykonawcy z podpisania umowy.

Część II Zamówienie nie zostało udzielone w związku z rezygnacją wybranego Wykonawcy z podpisania umowy.

Część III Zamówienie nie zostało udzielone w związku z rezygnacją wybranego Wykonawcy z podpisania umowy.


9 stycznia 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I EGZAMINÓW

Serdecznie do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ. Załącznik Nr 4 do pobrania TUTAJ.


8 stycznia 2018 r
ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ USŁUGI CATERINGOWEJ

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na realizację usługi cateringowej podczas szkoleń zawodowych w Lublinie lub w innej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego w projekcie pn. "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny” Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


3 stycznia 2018 r
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I EGZAMINÓW

Informujemy, iż postępowanie z dn. 11.12.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Consultor Spółka z o.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.

Aktualizacja 08.01.2018 r

Informujemy, iż postępowanie z dn. 11.12.2017 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało unieważnione z powodu błędnego opisu przedmiotu zamówienia.


2 stycznia 2018 r
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD

Informujemy, iż postępowanie z dn. 14.12.2017 r. na przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego, w tym opracowania IPD w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Część I- Centrum Pomocy Psychologicznej Agata Socha, Część II- Centrum Pomocy Psychologicznej Agata Socha.

Aktualizacja 04.01.2018 r.

W związku z uchyleniem się Wykonawcy Centrum Pomocy Psychologicznej Agata Socha od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia w ramach części I przedmiotowe zamówienie zostało udzielone kolejnemu Wykonawcy, który w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów tj. Monika Nicek

W związku z uchyleniem się Wykonawcy Centrum Pomocy Psychologicznej Agata Socha od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia w ramach części II przedmiotowe zamówienie zostało udzielone kolejnemu Wykonawcy, który w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów tj. Monika Nicek


21 grudnia 2017 r
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD ORAZ DORADZTWA GRUPOWEGO

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w tym opracowanie IPD oraz doradztwa grupowego w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


15 grudnia 2017 r.
SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 11 GRUDNIA 2017 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I EGZAMINÓW

Informujemy, iż w Załączniku Nr 3 „Wykaz doświadczenia kadry wskazanej do prowadzenia szkolenia zawodowego” do w/w zapytania ofertowego nastąpiła omyłka w nazwie tematyki szkolenia:

JEST: Wykaz doświadczenia kadry wskazanej do prowadzenia szkolenia zawodowego „Grafik komputerowy”

POWINNO BYĆ: Wykaz doświadczenia kadry wskazanej do prowadzenia szkolenia zawodowego „Specjalista ds. funduszy UE"

Treść sprostowania zdajduje się TUTAJ. Poprawiony załącznik Nr 3 można znaleść TUTAJ.


14 grudnia 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa zawodowego, w tym opracowanie IPD w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ


11 grudnia 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I EGZAMINÓW

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie szkoleń zawodowych i egzaminów  w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ. Załącznik Nr 4 do pobrania TUTAJ.


23 listopada 2017 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NA WYBÓR WYKONAWCÓW NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO GRUPOWEGO

Informujemy, iż postępowanie z dn. 09.11.2017 r. na przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego, w tym opracowania IPD oraz doradztwa zawodowego grupowego w ramach projektu pn.: „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny" zostało rozstrzygnięte. Wybrany został następujący Wykonawca: Część I- Monika Nicek, Część II- Monika Nicek, Część III- Monika Nicek.


17 listopada 2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. DORADZTWA ZAWODOWEGO

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi Zapytania ofertowego na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny”. Pytania i odpowiedzi można znaleźć TUTAJ


14 listopada 2017 r.
PYTANIA I ODPOWIEDZIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. DORADZTWA ZAWODOWEGO

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi Zapytania ofertowego na przeprowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny”. Pytania i odpowiedzi można znaleźć TUTAJ


9 listopada 2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO INDYWIDUALNEGO, W TYM OPRACOWANIA IPD ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO GRUPOWEGO

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego, w tym opracowania IPD oraz doradztwa zawodowego grupowego w ramach projektu pn. "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny". Szczegóły dotyczące zasad składania ofert można znaleźć TUTAJ. Wersja edytowalna załączników znajduje się TUTAJ.


20 października 2017 r.
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE

Pragniemy poinformować, iż w zakładce DOKUMENTY znajdziecie Państwo Regulamin projektu oraz Formularz zgłoszeniowy. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 do Biura Projektu ( Aleje Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lubli n)


12 października 2017 r.
ROZPOCZYNAMY REKTUTACJĘ DO PROJEKTU

Z przyjemnością inforujemy, iż rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. Do udziału zapraszamy osoby niepracujące w wieku 30 lat lub więcej. Dokumenty zgłoszeniowe będą dostepne już wkrótce TUTAJ. Wstępnego zgłoszenia chęci udziału w projekcie można dokonać telefonicznie (tel. 510 815 080) lub e-mailowo (wkl@csi.info.pl). Zachęcamy do kontaktu.