REKRUTACJA

Dokumenty zgłoszeniowe do udziału w projekcie można składać:

  • Osobiście lub listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00.
     
  • Elektronicznie na adres e-mail: wkl@csi.info.pl (przekazanie Realizatorowi projektu oryginałów dokumentów zgłoszeniowych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla UP).

  

Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie dostępny jest na stronie internetowej projektu www.wkl.info.pl oraz w Biurze Projektu. Dokumenty rekrutacyjne składane są raz w trakcie trwania projektu oraz każdorazowo przy zmianie danych zawartych w indywidualnym formularzu zgłoszeniowym (aktualizacja danych).