strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Wyszukaj Szkolenie

Jak przygotować wystąpienie i autoprezentację?

Kategoria umiejętności osobiste
Typ szkolenia szkolenie otwarte
Miejsce Lublin
Termin 2018-06-13
Cena 600 PLN/osoba netto
Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kompetencję z zakresu wystąpień publicznych jak i tych, którzy ich obecnie unikają i czują się "skrępowani" w takich sytuacjach.

Cel szkolenia:
 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia efektywnych wystąpień publicznych.
 • Rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych, perswazyjnych i docierania do różnych grup słuchaczy.
 • Nabycie większej pewności siebie w kontekście wystąpień publicznych i rozwój kompetencji radzenia sobie ze stresem i tremą.
 • Wzrost świadomości wpływu własnego wizerunku na słuchaczy, rozmów kompetencji autoprezentacyjnych.
Program szkolenia:

DZIEŃ I – 8 godzin szkoleniowych:

Co (temat sesji)

Cel sesji

Jak (metodologia)

Czas trwania sesji

Autoprezentacja i pierwsze wrażenie

 • Poznanie mechanizmu pierwszego wrażenia
 • Uświadomienie sobie jak jesteśmy odbierani przez innych i co na to wpływa
 • Komunikacja niewerbalna – o co zadbać przy prowadzeniu prezentacji

mini – wykład, ćwiczenie w parach

 

2 h

Jak przygotować świetne wystąpienia publiczne

 • Odpowiedź na pytanie czego potrzebuje słuchacz, aby skupić swoją uwagę
 • Uświadomienie sobie własnych umiejętności zainteresowania słuchacza
 • Ćwiczenie umiejętności poszukiwania podobieństw do słuchaczy i uwzględnianie ich w treści swoich wystąpień
 • Poznanie czynników wpływających na zapamiętywanie treści przez odbiorców

mini – wykład, ćwiczenie w parach

2 h

Jak zacząć i zakończyć wystąpienie

 • What’s your hook? - poznanie i przećwiczenie różnych, przykuwających sposobów na rozpoczęcie i zakończenia swojego wystąpienia

praca indywidualna nad swoimi wystąpieniami

2 h

Techniki przykuwające uwagę słuchacza

 • Storytelling – jak wykorzystać elementy opowiadań w prezentacji
 • Poznanie i przećwiczenie szeregu technik i sztuczek przykuwających uwagę
 • Zapoznanie się z materiałem wideo ilustrującym dobre praktyki i błędy w trakcie wystąpień publicznych

mini wykład, ćwiczenia indywidualne, praca z filmem, praca w podgrupach

 2 h

 

DZIEŃ II- 8 godzin szkoleniowych:

Co (temat sesji)

Cel sesji

Jak (metodologia)

Czas trwania sesji

Radzenie sobie ze stresem i tremą

 • Poznanie metod i technik radzenia sobie ze stresem i trema przed i w trakcie wystąpienia publicznego
 • Jak nie wchodzić sobie w drogę – radzenie sobie z monologiem wewnętrznym przed wystąpieniem

mini wykład, ćwiczenia relaksacyjne

2 h

Zakłócenia podczas prezentacji

 • Trudni obiorcy: jak radzić sobie ze znudzeniem uczestników, niską motywacją, trudnymi pytaniami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

praca indywidualna, mini wykład, ćwiczenia relaksacyjne

2 h

Wystąpienia publiczne w praktyce

 • Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • Uzyskanie informacji zwrotnych na temat dobrych praktyk i obszarów do rozwoju
 • Uczestnicy odgrywają przygotowane wcześniej wystąpienia publiczne, które są rejestrowane kamerą - każdy uczestnik otrzymuje informacje zwrotne ze strony grupy i trenera

praca z kamerą, sesje informacji zwrotnych

4 h

Prowadzacy:

ELŻBIETA CWYNAR-BUDZIŃSKA - trener, akredytowany coach ICF, facylitator. Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy trenerskiej, przeprowadziła blisko 10 000 godzin szkoleń i 400 godzin coachingu. Specjalizuje się w rozwoju kompetencji trenerskich i liderskich oraz wspieraniu pracy zespołów przez facylitację, rozwiązywanie konfliktów, coaching zespołowy. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne narzędzia uruchamiania potencjału pojedynczych osób i grup. Prowadzi sesje coachingowe, sesje Action Learning, sesje kreatywne. Interesuje się zwinnymi metodykami zarządzania projektami (Agile). Klienci cenią w niej autentyczność, podejście partnerskie oraz umiejętność wyjaśniania skomplikowanych zagadnień w prosty sposób. Jej szkolenia są maksymalnie praktyczne, oparte na przykładach z życia, z naciskiem na możliwość przećwiczenia nowo poznanych narzędzi. Ma doświadczenie w zarządzaniu organizacją oraz pracy w międzynarodowym środowisku. Przez 4 lata była w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Biznesu.
 

KURSY, SZKOLENIA, CERTYFIKATY, WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Kierunek Socjologia.
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
 • Szkoła Coachów The Art & Science of Coaching  – 128 godzin, kompleksowy program doskonalenia umiejętności coacha.
 • Szkoła Coachów ICF – projekt kończący się uzyskaniem Międzynarodowego Certyfikatu Coacha International Coach Federation / Profi Biznes Group.
 • Trening ACTIVacting Employability Through Creativity –  80 godzin szkoleń z zakresu prowadzenia sesji kreatywnych i warsztatów twórczego myślenia / Berlin, Citizents of Europe.
 • Szkoła Trenerów Biznesu Edycja XI – 290 godzin szkoleń z zakresu projektowania, prowadzenia i ewaluacji projektów szkoleniowych / Kraków, Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys.
 • Szkolenie Scrum Master – Scrum Group.
 • Coaching Agile Teams Lysa Adkins – videokurs.
Organizacja:

Czas trwania szkolenia dla jednej grupy: 16 godzin edukacyjnych (tj. 2 spotkań po 8 godzin edukacyjnych dziennie, w terminie 13-14.06, w godzinach między 9.00 a 17.00).

Agenda:

I dzień:

Godzina

Cel sesji

9:00 – 11:00

 

 • Poznanie mechanizmu pierwszego wrażenia
 • Uświadomienie sobie jak jesteśmy odbierani przez innych i co na to wpływa
 • Komunikacja niewerbalna – o co zadbać przy prowadzeniu prezentacji

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

 • Odpowiedź na pytanie czego potrzebuje słuchacz, aby skupić swoją uwagę
 • Uświadomienie sobie własnych umiejętności zainteresowania słuchacza
 • Ćwiczenie umiejętności poszukiwania podobieństw do słuchaczy i uwzględnianie ich w treści swoich wystąpień
 • Poznanie czynników wpływających na zapamiętywanie treści przez odbiorców

13:00 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 15:30

 • What’s your hook? - poznanie i przećwiczenie różnych, przykuwających sposobów na rozpoczęcie i zakończenia swojego wystąpienia

15:30 – 15:45

Przerwa kawowa

15:45 – 17:00

 • Storytelling – jak wykorzystać elementy opowiadań w prezentacji
 • Poznanie i przećwiczenie szeregu technik i sztuczek przykuwających uwagę
 • Zapoznanie się z materiałem wideo ilustrującym dobre praktyki i błędy w trakcie wystąpień publicznych

 

II dzień:

Godzina

Cel sesji

9:00 – 11:00

 

 • Poznanie metod i technik radzenia sobie ze stresem i trema przed i w trakcie wystąpienia publicznego
 • Jak nie wchodzić sobie w drogę – radzenie sobie z monologiem wewnętrznym przed wystąpieniem

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:00

 • Trudni obiorcy: jak radzić sobie ze znudzeniem uczestników, niską motywacją, trudnymi pytaniami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

13:00 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 15:30

 • Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce
 • Uzyskanie informacji zwrotnych na temat dobrych praktyk i obszarów do rozwoju
 • Uczestnicy odgrywają przygotowane wcześniej wystąpienia publiczne, które są rejestrowane kamerą - każdy uczestnik otrzymuje informacje zwrotne ze strony grupy i trenera

15:30 – 15:45

Przerwa kawowa

15:45 – 17:00

 • Ciąg dalszy nagrań


Będziesz również miał okazję:

Przećwiczyć wystąpienie publiczne na forum i otrzymać szereg informacji zwrotnych od uczestników i trenera oraz przećwiczyć radzenie sobie z zakłóceniami w trakcie wystąpienia.

Miejsce prowadzenia zajęć: 

Sala szkoleniowa Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w Lublinie, Al. Racławickie 8 lok. 18A (II p., winda B), położona w centrum Lublina wyposażona w stoliki, krzesła, tablicę interaktywną, flipchart. Sala klimatyzowana, przystosowana do prowadzenia zajęć, spełnia wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, sanitarne i grzewcze.
 

Czym szybciej tym lepiej :

 • przy płatności realizowanej do 14.05 rabat 100zł na szkolenie
 • przy płatności realizowanej od 15.05 do 28.05 rabat 50zł na szkolenie.
   

Nr konta bankowego: ING BANK Śląski: 18 1050 1953 1000 0090 6762 4255. Tytuł przelewu "Jak przygotować wystąpienie i autoprezentację?".
 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@csi.info.pl. Przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji. Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem.

wstecz