strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Wyszukaj Szkolenie

Ochrona danych osobowych wg RODO od 25 maja 2018 r.

Kategoria prawo
Typ szkolenia szkolenie otwarte
Miejsce Lublin
Termin 2018-05-15
Cena 280 PLN/os. netto
Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, kadry zarządzającej, kierowników jednostek administracji i wszystkich osób odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

Cel szkolenia:

Przygotowanie słuchaczy do praktycznego dostosowania funkcjonowania ich organizacji w związku z gruntowną zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO oraz projekt polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i zmiany szeregu innych przepisów).

Program szkolenia:
 • Informacje wprowadzające na temat RODO i nowych polskich przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Prawa osoby, której dane są przetwarzane.
 • Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO) na gruncie RODO.
 • Inspektor Ochrony Danych.
 • Wymagane czynności i dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych zgodnie z RODO.
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza UE).
 • Kodeks postępowania i certyfikacja.
 • Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Specyfika ochrony danych osobowych w zależności od rozmiaru i przedmiotu działalności podmiotu przetwarzającego dane (ADO) na przykładach.
 • Pytania i dyskusje.
   

Czas trwania szkolenia: 8 godzin zegarowych.
 

Zakres szkolenia: szkolenie obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w świetle nowych przepisów od 25 maja 2018 wg RODO.

Metodyka szkolenia:

Zdobyte przez Centrum Szkoleń i Innowacji doświadczenie pozwoliło na wypracowanie szczegółowych i maksymalnie efektywnych metod pracy z uczestnikami szkoleń. Techniki pracy trenerów zostały ukierunkowane przede wszystkim na zdobywanie umiejętności poprzez aktywny udział w szkoleniach polegających na dogłębnej analizie dokumentów źródłowych. Podczas szkolenia wykorzystywane będą prezentacje, szkolenie zakończy się dyskusją, trener będzie przygotowany do odpowiedzi na pytania Uczestników.

Prowadzacy:

Paulina Dylda – specjalista - praktyk i audytor z zakresu ochrony danych osobowych z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze małych i dużych podmiotów gospodarczych oraz jednostek budżetowych, obecnie współpracująca z ogólnopolską specjalistyczną firmą audytorską z zakresu bezpieczeństwa informacji, posiadająca uprawnienia adwokata, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia dla jednej grupy: 8 godzin edukacyjnych (tj. 1 spotkanie po 8 godzin zegarowych dziennie, w godzinach między 8.00 a 16.00). Zajęcia odbywają się w grupach 10-12 osobowych.

 

Wszystkie zajęcia odbywają się technikami aktywnymi, tak aby przekazywane treści merytoryczne przećwiczyć praktycznie w sytuacjach problemowych uczestników. Taka forma prowadzenia szkolenia zwiększa aktywność i zaangażowanie uczestników. Dzięki osadzeniu ćwiczeń w realiach pracy uczestników, przekazywana wiedza bezpośrednio przekłada się na polepszenie efektów pracy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@csi.info.pl. Przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji. Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem.

wstecz