strona główna | mapa serwisu | kontakt

Witamy na stronie Centrum Szkoleń i Innowacji

Centrum Szkoleń i Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest firmą doradczo-szkoleniową o ogólnopolskim zasięgu. Prowadzimy szeroko pojętą działalność szkoleniową. Współpracujemy z profesjonalnym zespołem trenerów, dzięki czemu możemy zaoferować szeroki zakres usług na najwyższym poziomie. Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie procesu pozyskiwania dotacji unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych oraz inwestycyjnych. Naszymi klientami są liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej.

     

Wyszukaj Szkolenie

Równość szans i niedyskryminacja oraz równość płci.

Kategoria umiejętności osobiste
Typ szkolenia szkolenie otwarte
Miejsce Lublin
Termin 2018-06-07
Cena 250 PLN/ osoba netto
Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą ponieść swoją wiedzę oraz kompetencje z zakresu równości szans i niedyskryminacji, pracujące przy projektach i/lub z grupami narażonymi na dyskryminację. Uczestnikami mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, które uznają potrzebę ustawicznego kształcenia i doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w swoim zawodzie.

Cel szkolenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru równości szans i niedyskryminacji. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, zarządzania różnorodnością, antydyskryminacji.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez: aktywny udział słuchaczy w zajęciach, naukę własną słuchacza, studiowanie literatury przedmiotu, weryfikację w postaci zadań lub innych form.

Program szkolenia:

Plan nauczania

LP

Nazwa zajęć

Ilość godzin

1.

Równość szans i niedyskryminacja (Podstawowe pojęcia związane z równością szans; Obowiązujące ramy prawne krajowe i europejskie w obszarze niedyskryminacji i równości szans; Omówienie dokumentów).

2

2.

Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji w praktyce (Standard minimum; Prezentacja dobrych praktyk)

 

2

3.

Elementy pisania i realizacji projektów zgodnie z wytycznymi w zakresie niedyskryminacji i równości szans (rekrutacja, promocja, formy wsparcia, uniwersalne projektowanie i mechanizm racjonalnych usprawnień)

 

2

4.

Najczęściej popełniane błędy w zakresie pisania projektów oraz realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji (najczęściej popełniane błędy, na co zwracają uwagę oceniający). Dyskusja i podsumowanie.

 

2

 

Łączna liczba godzin 

8

Metodyka szkolenia:

Zdobyte przez Centrum Szkoleń i Innowacji doświadczenie pozwoliło na wypracowanie szczegółowych i maksymalnie efektywnych metod pracy z uczestnikami szkoleń. Techniki pracy trenerów zostały ukierunkowane przede wszystkim na zdobywanie umiejętności poprzez aktywny udział w szkoleniach polegających na wykonywaniu ćwiczeń praktycznych. Podczas szkolenia wykorzystywane będą prezentacje. Trener będzie przygotowany do udzielenia odpowiedzi na konkretne pytania uczestników szkolenia.

Prowadzacy:

Agnieszka Wojnarska

– specjalista - praktyk z 15 letnim doświadczeniem w pisaniu i realizacji projektów m.in. społecznych, edukacyjnych, innowacyjnych, zagranicznych. Praktyk w pozyskiwaniu środków na działalność fundacji, stowarzyszeń, samorządów i szkół. W okresie od 2003 roku opracowała i przeprowadziła ponad 1800 godzin szkoleń i warsztatów. Doradca i coach dla organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych, liderów obywatelskich, samorządów. W latach 2005-2006 wewnętrzna trenerka akredytowana Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2007 r. trenerka WYG International Sp. z o.o, w latach 2007-2013 trenerka akredytowana Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białej Podlaskiej i Zamościu.

Organizacja:

Czas trwania szkolenia dla jednej grupy: 1 dzień (8 godz.). Zajęcia odbywać się w dniu 07 czerwca 2018 r. w godz. 9.00 - 15.30

Szczegółowy harmonogram szkolenia przedstawiony będzie w dniu szkolenia

Miejsce odbywania zajęć: sala wykładowa Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w Lublinie, Al. Racławickie 8 lok. 18A (II p., winda B), położona w centrum Lublina o powierzchni około 30 m2, wyposażona w stoliki, krzesła, tablicę interaktywną, flipchart. Sala klimatyzowana, przystosowana do prowadzenia zajęć, spełnia wymogi bezpieczeństwa, akustyczne, oświetleniowe, sanitarne i grzewcze.

Uczestnicy podczas szkolenia będą mieli zapewniony serwis kawowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: szkolenia@csi.info.pl. Przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji. Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 7 dni przed szkoleniem.

wstecz