Projekty Budżet Państwa


„Cyfrowi seniorzy – aktywizacja cyfrowa seniorów z województwa lubelskiego i mazowieckiego”

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności cyfrowych osób w wieku 60 lat i więcej poprzez realizację działań na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze oraz bezpiecznego
funkcjonowania w Internecie osób starszych.

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.12.2023.

Obszar realizacji: woj. mazowieckie / woj. lubelskie

Szczegóły: www.cyfrowiseniorzy.com.pl