Aktualności

26.02.2020

Dotacje dla bezrobotnych kobiet z woj. lubelskiego.


Informujemy, że w dniach 6-10 marca 2020 r. będziemy przyjmować dokumenty rekrutacyjne do projektu „Inwestuję w Lubelskie”.

Rekrutacja skierowana jest wyłącznie do BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO KOBIET, w wieku powyżej 30 r. życia, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego i zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.

Dokumenty przyjmujemy w biurze projektu: Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin. Formularz rekrutacyjny można złożyć za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu, w godzinach od 8.00 do 16.00. Za dzień złożenia Formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie złożony w biurze projektu.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie informujemy, iż w zakładce DOKUMENTY znajdują się dokumenty związane z rekrutacją oraz realizacją projektu „Inwestuję w Lubelskie”. Prosimy o zapoznanie się ze WSZYSTKIMI DOKUMENTAMI. W razie pytań prosimy o kontakt: iwl@csi.info.pl.

Szczegółowe informacje na temat projektu: www.inwestujewlubelskie.pl