Historia

2018

Realizacja projektu "Akcja Aktywizacja"

Od marca 2018 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Akcja Aktywizacja”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 200 niepracujących mieszkańców woj. lubelskiego. W ramach projektu realizowane będzie wsparcie psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy, staże zawodowe oraz szkolenia z zakresu. m.in. grafiki komputerowej, tworzenia aplikacji internetowych czy księgowości.

Współpraca z LAWP

W maju i czerwcu 2018 r. przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu „Powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ocena statusu MŚP podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy publicznej – nowości 2018 r.” dla 26 pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Szkolenia z zakresu RODO

W ramach wolnego naboru przeprowadziliśmy szkolenie warsztatowe z zakresu Ochrony danych osobowych wg RODO od 25 maja 2018 r. – w szkoleniu wzięli udział pracownicy przedsiębiorstw z woj. lubelskiego.

Współpraca z NFZ

Przeprowadziliśmy Warsztat szkoleniowy w zakresie rozwijania motywacji i minimalizowania zjawiska wypalenia zawodowego dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia z Lublina.

Szkolenia dla doktorantów UM w Lubinie

W okresie od luty-marzec 2018 r. przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu Komunikacji interpersonalnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Szkolenia dla studentów UMCS

Szkolenia dla studentów UMCS – w okresie od stycznia do końca czerwca 2018 r. przeprowadziliśmy Certyfikowane kursy wykorzystania arkusza kalkulacyjnego z egzaminem ECDL dla 80 studentów Wydziału Politologii UMCS.

2017

Realizacja projektów współfinansowanych ze śrdoków UE

Realizacja projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków EFS na terenie całego kraju, w tym: „Rozwój z POWERem” w woj. świętokrzyskim; Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej i Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego w woj. wielkopolskim; „Praca? Lubię to!”  i „Czas na rozwój” w woj. śląskim; „Zaktywizowane Mazowieckie” w woj. mazowieckim oraz projektów „YOUTH = POWER!”, „Lubelskie Kompetencje ICT”, „Droga do zatrudnienia” i „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny” na terenie woj. lubelskiego.

Szkolenia dla LAWP

Realizacja szkolenia „Audyt energetyczny” dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w okresie w dniach 09.05.2017 i 10.05.2017 r.

Szkolenia dla Urzędu Marszałkowskiego

Realizacja szkolenia „Microsoft Excel w wersji 2010 – poziom średniozaawansowany i zaawansowany” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla 9 grup szkoleniowych w terminie od 13.02.2017 do 21.04.2017.

2016

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego z Opolu

Partnerstwo przy projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w ramach Działania 08.02 „Czas na start” na terenie woj. opolskiego.

Współpraca z Caritas z Lublina

Realizacja projektu w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach Działania 11.1 „Klucz do sukcesu” na terenie woj. lubelskiego.

Realizacja projektów UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Rozpoczęcie realizacji projektów szkoleniowych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym projektów: „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” w woj. śląskim; „Aktywizacja z POWERem” w woj. lubuskim; „Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej” w woj. świętokrzyskim; „Kurs na pracę” w woj. pomorskim; „Włączmy Lubelskie”, „Kwalifikacje i Doświadczenie”, „Nowe kwalifikacje większe możliwości”, „Nowa Szansa”, „Lubelskie + NEET = POWER” oraz „LAJK – Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” w woj. lubelskim.

Zmiana formy prawnej

W związku z dynamicznym rozwojem firmy z dniem 22 grudnia 2016 r. Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego o nazwie Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Szkolenia dla ZUS

Organizacja szkoleń z zakresu „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 14.11.2017 do 29.11.2016 r . oraz szkoleń z zakresu „Radzenia sobie ze stresem” dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w okresie od 27.10. do 17.11.2016 r.

2015

Czas na staż

Realizacja projektu w ramach poddziałania 7.4 „Czas na staż” na terenie woj. lubelskiego.

Szkolenia dla ZUS

Realizacja umowy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przeprowadzenie serii szkoleń dla pracowników oddziałów ZUS w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim.

Szkolenia dla MOPS

Realizacja umowy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach „Programu Wspierania Rodziny”.

Wspołpraca z WIRPiE w Chodzieży

Realizacja umowy na rzecz Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży na usługi pośrednictwa pracy dla uczestników  Projektu  „Sukces bez barier” na terenie powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim.

Współpraca z Zarządem Województwa Lubelskiego

Realizacja umowy na rzecz Województwa Lubelskiego na zrealizowanie szkoleń dla 219 Uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”.

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Realizacja umowy na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie zapewnienia udziału eksperta w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Practical  MEDskills – program praktycznego kształcenia studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

2014

Certyfikat Rzetelności

Uzyskanie Certyfikatu Rzetelności w ramach programu Rzetelna Firma realizowanego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.

 

Certyfikat Rzetelności to świadectwo wiarygodności, transparentności i rzetelności płatniczej Centrum Szkoleń i Innowacji. Otrzymują go firmy, które nie posiadają żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów.

 

Aktualność niniejszego certyfikatu można sprawdzić na stronie: www.rzetelnafirma.pl, używając w tym celu certyfikatu: 0010 6893 9320 9182.

Realizacja projektów szkoleniowych

Realizacja projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków EFS na terenie całego kraju, w tym: projekt „Czas na aktywność” i „Transfer Innowacji na Opolszczyźnie” w woj. opolskim; „BIT-Branża IT” oraz „Wyższe kwalifikacje-większa konkurencyjność”, „Akademia Kompetencji” w woj. lubelskim; „Konkurencyjni na rynku pracy” w woj. śląskim oraz projekty „Mazowiecka Akademia Języków” i „Mazowiecka Akademia ICT” w woj. mazowieckim.

Zmiana siedziby firmy

Od 01.04.2014 r. CSI prowadzi działalność w nowoczesnym biurowcu usytuowanym w samym centrum Lublina, na przeciwko Ogrodu Saskiego przy Al. Racławickich 8/18A.

2013

Uzyskanie tytułu Akademii Edukacyjnej VCC

W związku z umowa licencyjną nr AE-001-000111 z dnia 25 lutego 2013 roku Centrum Szkoleń i Innowacji został nadany status Akademii Edukacyjnej VCC.

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Szkoleń i Innowacji zostało Partnerem Wspierającym uzyskując certyfikat, który otwiera nowe możliwości kształcenia dla Państwa. Partnerzy Wspierający współpracują z Instytutem VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, w celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp techniczny i technologiczny.

CSI w woj. opolskim

Realizacja projektu ” Opolski Kapitał Ludzki ” w ramach poddziałania 8.1.1 na terenie woj. opolskiego.

CSI w woj. lubelskim

Realizacja projektów na terenie woj. lubelskiego: „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” w ramach działania 9.4 oraz „Konkurencyjna Lubelszczyzna” „Wykwalifikowana kadra CSI”, „Kompetentna Kadra Lubelszczyzny i  „Kompetencje XXI wieku” w ramach poddziałania 8.1.1.

CSI w woj. świętokrzyskim

Realizacja projektu „Mogę Więcej!” w ramach poddziałania 9.6.2 na terenie woj. świętokrzyskiego.

CSI w woj. śląskim

Realizacja projektu „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” w ramach działania 9.4 na terenie woj. śląskiego.

CSI w woj. wielkopolskim

Realizacja projektów na terenie woj. wielkopolskiego: „Kwalifikacje dla ICT” w ramach poddziałania 8.1.1, „Nauczyciel – Specjalista ds. ICT” w ramach działania 9.4, „Zaadaptuj się do zmian!” w ramach poddziałania 8.1.2.

2012

Partner Edukacyjny VCC

Uzyskanie tytułu Partnera Edukacyjnego VCC (Vocational Competence Certificate).

Śląska Akademia Sukcesu

Realizacja projektu na terenie woj. śląskiego „Śląska Akademia Sukcesu” w ramach podziałania 8.1.1.

Nowa Szansa, oraz Nowe Kwalifikacje Nowa Praca

Realizacja dwóch projektów na terenie woj. zachodniopomorskiego: „Nowa Szansa” z poddziałania 8.1.2 oraz „Nowe Kwalifikacje Nowa Praca” z podziałania 8.1.2.

2011

ISO 9001:2008

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie działalności szkoleniowej oraz działalności doradczej w zakresie programów UE.

 

ISO to skrót od International Organisation for Standardisation, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji. Przedmiotem ISO 9001:2000 pozostaje zgodność produktów i usług z ustalonymi wymaganiami klientów jako droga do osiągania ich zadowolenia. Norma bazuje na koncepcji zarządzania zorientowanego na procesy. Wymagane przez normę udokumentowane procedury sprowadzają się do procedur zarządzania systemem.

 

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami. Dzięki Certyfikatowi ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, wprowadziła uniwersalny i rozpoznawalny znak jakości, który obowiązuje na całym świecie.

 

Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO są respektowane na całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej jakości. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, nasz firma zyskuje większe zaufanie klientów i kontrahentów, oraz staje się wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji

Rozpoczęcie realizacji projektu inwestycyjnego „Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji”- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tablic multimedialnych, kompleksowe wyposażenie dwóch sal szkoleniowych.

Euro Edukacja

Realizacja projektu „Euro Edukacja” w woj. lubelskim, przeszkolenie 90 nauczycieli i pracowników administracyjnych oświaty w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy unijnych dla szkolnictwa.

Euro Ekspert II

Realizacja projektu „Euro Ekspert – Edycja II”, przeszkolenie 80 rolników i ich domowników w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Uzyskanie Certyfikatu członkowstwa PIFS

Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) to organizacja ogólnopolska, skupiająca firmy mające swoje siedziby w ponad 100 miejscach na terenie Polski. Polska Izba Firm Szkoleniowych istnieje od 2005 roku. Do Izby należy ponad 300 firm szkoleniowych z całej Polski, a co miesiąc przystępują kolejne. Siedziby firm członkowskich znajdują się we wszystkich województwach, zarówno w wielkich miastach, jak i małych miejscowościach. PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło jej misji i celów, a wydawany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług świadczonych przez naszą firmę.

2010

CEL – Centrum Europy Lubelszczyzna

Realizacja projektu „CEL – Centrum Europy Lubelszczyzna” w ramach Poddziałania 6.1.1 skierowanego do kobiet pozostających bez pracy z terenów wiejskich woj. lubelskiego.

Działalność podwykonawcza

Podwykonawstwo w 20 projektach szkoleniowych.

2009

Idea działalności Centrum Szkoleń i Innowacji

Idea działalności Centrum Szkoleń i Innowacji zrodziła się na bazie doświadczenia zawodowego właściciela firmy – Grzegorza Miszczaka, który całą dotychczasową pracę zawodową oraz zainteresowania związał z działalnością na rzecz wspierania regionalnych instytucji w absorpcji środków unijnych.

Firma została zarejestrowana w maju 2009 r. Początkowo jako niewielka organizacja, lecz z ogromnym potencjałem intelektualnym i twórczym, rozpoczęła działalność w zakresie szkoleń oraz doradztwa dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych.

Euro Ekspert

Realizacja projektu „Euro Ekspert” skierowanego do rolników i ich domowników z woj. lubelskiego, poddziałanie 8.1.2.

Działalność podwykonawcza

Realizacja usług szkoleniowych w 13 projektach w charakterze podwykonawcy.