Aktualności

26.11.2021

Kursy językowe dofinansowane z UE dla Subregionu Centralnego woj. śląskiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie „OTWARCI NA NOWE MOŻLIWOŚCI – KOMPETENCJE KOMPUTEROWE I KWALIFIKACJE JĘZYKOWE TWOJĄ SZANSĄ NA ROZWÓJ”.

W ramach projektu oferujemy 120 godzinne kursy językowe (do wyboru: j. angielski / j. niemiecki / j. francuski) oraz egzamin zewnętrzny.

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie (w Katowicach) lub zdalnie (w czasie rzeczywistym).

Kursy są dofinansowane z UE, całkowity koszt udziału (w tym: podręczniki, zajęcia, egzaminy, certyfikaty) wyniesie maksymalnie 100 PLN (w przypadku złej sytuacji finansowej istnieje możliwość zwolnienia z wnoszenia ww. opłaty).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące z SUBREGIONU CENTRALNEGO woj. śląskiego.

Rekrutacja/informacje:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. – Oddział w Katowicach
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
tel.: 505 422 575
e-mail: nowemozliwosci@csi.info.pl

Szczegóły: www.nowemozliwosci.com

Projekt realizowany jest realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs.