Aktualności

19.11.2021

Kursy językowe dofinansowane z UE

Zapraszamy do udziału w projekcie „ŚLĄSKIE CENTRUM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH – SUBREGION POŁUDNIOWY”.

W ramach projektu oferujemy 120 godzinne kursy językowe (do wyboru: j. angielski / j. niemiecki / j. francuski) oraz egzamin zewnętrzny.

Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie (Bielsko Biała) oraz zdalnie (w czasie rzeczywistym).

Kursy są dofinansowane z UE, całkowity koszt udziału (w tym: podręczniki, zajęcia, egzaminy, certyfikaty) wyniesie maksymalnie 100 PLN (w przypadku złej sytuacji finansowej istnieje możliwość zwolnienia z wnoszenia ww. opłaty).

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące z SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO woj. śląskiego.

Rekrutacja/informacje:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 220, pawilon 3, lok. 114A
43-316 Bielsko-Biała
tel.: 500 425 385
e-mail: sckk@csi.info.p

Szczegóły: www.SCKK.pl

Projekt „ŚLĄSKIE CENTRUM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH – SUBREGION POŁUDNIOWY” realizowany jest przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT.