Misja i zespół

Wspieramy rozwój
kapitału ludzkiego

 

Edukacja i wiedza są czynnikami stymulującymi rozwój gospodarczy i społeczny. Naszym zadaniem jest zapewnienie najwyższej jakości szkoleń dostosowanych do postępujących zmian na rynku pracy.

Zapewniamy doskonałej jakości usługi z zakresu szkoleń zawodowych, językowych i komputerowych. Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.

Z naszych usług korzystają liderzy kluczowych sektorów gospodarki, dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji państwowej i samorządowej. Naszą misją jest przygotowanie osób i instytucji do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, społeczeństwie wiedzy.

Nasz zespół tworzą znakomici specjaliści, którzy doskonalili swoje kompetencje i pogłębiali znajomość różnych sektorów w ciągu długoletniej współpracy przy kompleksowych projektach szkoleniowych dla najbardziej wymagających klientów.

Grzegorz Miszczak

Grzegorz Miszczak

Prezes Zarządu