Projekty UE

01.05.2024 - 31.10.2024

Status w trakcie
Województwo podkarpackie

Wejdź na wyższy poziom zarządzania

Szkolenia, warsztaty i doradztwo dla pracodawców i pracowników MMŚP z terenu woj. podkarpackiego.

01.04.2024 - 31.08.2025

Status w trakcie
Województwo lubelskie

Nowe kwalifikacje szansą na zmiany!

Wsparcie typu outplacement dla pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa.

01.04.2024 - 31.07.2025

Status w trakcie
Województwo lubelskie

Aktywne włączenie to pewne zatrudnienie

Kompleksowy program aktywizacyjny dla osób biernych zawodowo z woj. lubelskiego. Oferujemy: szkolenia, staże, doradztwo i wiele innych.

01.04.2024 - 31.03.2025

Status w trakcie
Województwo mazowieckie

Siła Kobiet – od Bierności do Aktywności

Szkolenia, doradztwo i wsparcie pomostowe dla biernych zawodowo kobiet z woj. mazowieckiego.

01.12.2023 - 31.01.2025

Status w trakcie
Województwo lubelskie

Rozwój kompetencji uczniów kluczem do przyszłości!

Bezpłatne kursy programowania z wykorzystaniem języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących z Lubartowa i Kraśnika. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją CSI.

01.11.2023 - 30.06.2024

Status w trakcie
Województwo lubelskie

Lubelska Akademia Kompetencji

Bezpłatne Warsztaty rozwijające kompetencje podstawowe i mentoring z walidacją nabytych umiejętności dla osób z województwa lubelskiego (powiatów Miasto Lublin, lubelski, zamojski, hrubieszowski).

01.04.2023 - 31.12.2023

Status zakończony
Województwo mazowieckie

Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!

Projekt unijny oferuje bezpłatne szkolenia, pomoc w znalezieniu zatrudnienia i staże zawodowe dla obywateli Ukrainy i osób niepracujących z województwa mazowieckiego. Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy i poprawa kwalifikacji zawodowych.

01.05.2022 - 31.08.2023

Status zakończony
Województwo mazowieckie

STOP dla wykluczenia

Projekt skierowany jest do osób z woj. mazowieckiego, które nie pracują i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oferujemy m.in. szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne.

01.10.2021 - 31.08.2023

Status zakończony
Województwo lubelskie

Dotacje na START

W ramach realizowanego projektu poprzez szkolenia przygotujemy 50 mieszkańców woj. lubelskiego do prowadzenia własnej firmy, a 40 z nich otrzyma wsparcie na prowadzenie własnej działalności. Będzie ono obejmowało bezzwrotną dotację oraz wsparcie pomostowe.

01.08.2021 - 31.12.2022

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III EDYCJA

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo z terenu woj. wielkopolskiego, które chcą BEZPŁATNIE podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę. Wsparcie oferowane w ramach projektu to: poradnictwo psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, 3-miesięczne staże zawodowe oraz szkolenia zawodowe do wyboru.

01.09.2021 - 31.08.2023

Status zakończony
Województwo lubelskie

Plan na sukces – zostań przedsiębiorcą!

W ramach realizowanego projektu poprzez szkolenia przygotujemy 60 mieszkańców woj. lubelskiego do prowadzenia własnej firmy, a 50 z nich otrzyma wsparcie na prowadzenie własnej działalności. Będzie ono obejmowało bezzwrotną dotację oraz wsparcie pomostowe.

01.12.2020 - 31.12.2022

Status zakończony
Województwo cała Polska

Zawodowcy na START

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski od końca 2020 r. Jego celem jest opracowanie modelowego programu nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów w branży ekonomicznej i administracyjnej.

01.01.2021 - 30.09.2023

Status zakończony
Województwo śląskie

Śląskie Centrum Aktywności Zawodowej

Do udziału w projekcie zapraszamy niepracujących mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego. Oferujemy szkolenia zawodowe, wsparcie doradcze, pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz staże. Zapewniamy stypendia szkoleniowe i stażowe.

01.03.2021 - 30.09.2023

Status zakończony
Województwo śląskie

Otwarci na nowe możliwości – kompetencje komputerowe i kwalifikacje językowe Twoją szansą na rozwój

Projekt skierowany jest do pracujący mieszkańców Subregionu Centralnego woj. śląskiego. W ramach oferowanego wsparcia realizowane będą kursy języka obcego (angielskiego, niemieckiego i francuskiego) oraz szkolenia informatyczne.

01.02.2020 - 01.05.2022

Status zakończony
Województwo cała Polska

Ctrl+C – Ctrl+V

Projekt realizowany jest we współpracy z Fundacją e-Prosperity. Jego celem jest zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych. Do udziału zapraszamy mieszkańców całej Polski. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w szkoleniach on-line z następującego zakresu: EDYCJA TEKSTU, ARKUSZE KALKULACYJNE, PREZENTACJE, INTERNET.

01.02.2021 - 31.03.2023

Status zakończony
Województwo lubelskie

Zawodowy reSTART

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z woj. lubelskiego, w wieku 30 lat lub więcej, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy. W projekcie oferujemy poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz szkolenia. Zapewniamy stypendia szkoleniowe i stażowe.

01.09.2020 - 31.03.2022

Status zakończony
Województwo lubelskie

Adaptacja do zmian

Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. lubelskiego, którzy utracili pracę lub są przewidziani do zwolnienia w najbliższym czasie. Osoby biorące udział w projekcie zostaną objęte kompleksowym programem outplacementowym, na który składać się będzie m.in. poradnictwo psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i językowe oraz staże.

01.09.2020 - 30.09.2023

Status zakończony
Województwo śląskie

Śląskie Centrum Kompetencji Kluczowych – SUBREGION POŁUDNIOWY

Projekt skierowany jest do pracujący mieszkańców Subregionu Południowego woj. śląskiego. W ramach oferowanego wsparcia realizowane będą kursy języka obcego oraz szkolenia informatyczne.

01.09.2020 - 31.12.2021

Status zakończony
Województwo świętokrzyskie

Akademia Kwalifikacji

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby mieszkające, pracujące bądź uczące się na terenie miast: Jędrzejów, Staszów, Busko Zdrój i Końskie. Oferujemy kursy zawodowe z następującego zakresu: KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE, SPAWANIE METODĄ MAG, KADRY I PŁACE.

01.01.2020 - 30.06.2022

Status zakończony
Województwo śląskie

Śląska Akademia Kompetencji

Projekt realizowany jest na terenie SUBREGIONU CENTRALNEGO województwa śląskiego. Do udziału zapraszamy osoby PRACUJĄCE w wieku 25 lat i więcej. Uczestnicy projektu będą mogli wziąć udział w BEZPŁATNYCH kursach JĘZYKOWYCH (z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego) i KOMPUTEROWYCH.

01.07.2019 - 28.02.2021

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej II EDYCJA

Projekt „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej II EDYCJA” skierowany jest do osób biernych zawodowo z terenu woj. wielkopolskiego, które chcą BEZPŁATNIE podnieść swoje kompetencje zawodowe i znaleźć pracę. Wsparcie oferowane w ramach projektu to: poradnictwo psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, 3-miesięczne staże zawodowe oraz szkolenia zawodowe do wyboru.

01.10.2019 - 31.12.2021

Status zakończony
Województwo podkarpackie

Podkarpackie Centrum Kompetencji Językowych

W ramach projektu mieszkańcy woj. podkarpackiego będą mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach językowych. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołą językową EURO-FORUM.

01.08.2019 - 31.08.2021

Status zakończony
Województwo lubelskie

Inwestuję w Lubelskie

W ramach realizowanego projektu poprzez szkolenia i doradztwo przygotujemy 60 mieszkańców woj. lubelskiego do prowadzenia własnej firmy, a 50 z nich otrzyma wsparcie na prowadzenie własnej działalności. Będzie ono obejmowało bezzwrotną dotację oraz wsparcie pomostowe.

01.09.2019 - 28.02.2022

Status zakończony
Województwo lubelskie

Kwalifikacje dla dorosłych

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego – bez względu na status na rynku pracy. W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy kwalifikacji zawodowych z zakresu ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ oraz PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI.

01.11.2016 - 31.10.2019

Status zakończony
Województwo śląskie

Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego. Do udziału zapraszamy osoby zatrudnione w wieku 25 lat i więcej, mieszkające lub pracujące na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy języka angielskiego oraz szkolenia z zakresu umiejętności komputerowych

01.09.2017 - 31.08.2019

Status zakończony
Województwo śląskie

Praca? Lubię to!

Projekt „PRACA? LUBIĘ TO!” skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają
zatrudnienia. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.10.2018 - 30.11.2020

Status zakończony
Województwo mazowieckie

Młodzi z POWERem

Projekt „Młodzi z POWERem” skierowany jest do osób w wieku poniżej 30. roku życia, biernych zawodowo, nie uczących się i nie pracujących oraz zamieszkujących na terenie powiatu radomskiego lub siedleckiego. W ramach projektu oferujemy staże zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze oraz szkolenia zawodowe (do wyboru: grafika komputerowa, fryzjer, pracownik ds. kadrowo–płacowych, pracownik ds. marketingu oraz recepcjonista).

01.06.2018 - 31.01.2020

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Centrum Aktywności Zawodowej

Projekt „Centrum Aktywności Zawodowej” realizowany był na terenie województwa wielkopolskiego. Projekt skierowany był do osób niepracujących w wieku 30 lat lub więcej oraz mieszkających na terenie woj. wielkopolskiego. W ramach projektu oferowaliśmy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Rachunkowość i finanse, Opiekun Osoby Starszej, Magazynier), pośrednictwo pracy oraz staże.

01.08.2018 - 30.11.2020

Status zakończony
Województwo lubelskie

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna

W ramach realizowanego w partnerstwie z firmą Egzam s.c. projektu poprzez szkolenia i doradztwo przygotujemy 80 niepracujących mieszkańców woj. lubelskiego do prowadzenia własnej firmy, 85% z nich otrzyma wsparcie na prowadzenie własnej działalności. Będzie ono obejmowało bezzwrotną dotację w wysokości do 23 000 PL oraz wsparcie pomostowe w wysokości do 13 960 PLN.

01.03.2018 - 30.04.2021

Status zakończony
Województwo lubelskie

Akcja Aktywizacja

Projekt „AKCJA AKTYWIZACJA” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Do udziału zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia nie posiadające zatrudnienia. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.10.2017 - 31.08.2019

Status zakończony
Województwo lubelskie

Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny

Projekt „WYKWALIFIKOWANA KADRA LUBELSZCZYZNY” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób powyżej 30 roku życia, które nie posiadają zatrudnienia. W ramach projektu oferowane było następujące wsparcie: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.05.2017 - 31.10.2018

Status zakończony
Województwo lubelskie

YOUTH = POWER!

Projekt „YOUTH = POWER!” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Do udziału zapraszamy osoby poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają
zatrudnienia. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.07.2017 - 31.05.2019

Status zakończony
Województwo lubelskie

Droga do zatrudnienia

Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego. Do udziału zapraszamy osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.01.2017 - 31.12.2018

Status zakończony
Województwo śląskie

Czas na rozwój!

Projekt „Czas na rozwój!” realizowany jest na terenie województwa śląskiego. Do udziału zapraszamy osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie, posiadające status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w wieku 30 lat lub więcej oraz mieszkające na terenie województwa śląskiego. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia, pośrednictwo pracy oraz staże.

01.01.2017 - 30.11.2018

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego

Projekt „Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego” realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Do udziału zapraszamy osoby niepracujące, w wieku 30 lat lub więcej oraz mieszkające na terenie miasta Poznania lub jednego z poniższych powiatów: poznańskiego, grodziskiego, nowotomyskiego, szamotulskiego, obornickiego, wągrowieckiego, średzkiego, gnieźnieńskiego, wrzesińskiego, śremskiego, kościańskiego. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe i językowe, pośrednictwo pracy oraz staże.

01.06.2017 - 31.08.2018

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej

Projekt „Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej” realizowany jest na terenie województwa wielkopolskiego. Do udziału zapraszamy osoby bierne zawodowo. W ramach projektu oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe oraz staże.

01.08.2016 - 31.05.2018

Status zakończony
Województwo lubelskie

Kwalifikacje i Doświadczenie

Projekt „Kwalifikacje i Doświadczenie” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych oraz biernych zawodowo. W ramach projektu oferowaliśmy indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy.

01.09.2016 - 31.05.2018

Status zakończony
Województwo lubelskie

Klucz do sukcesu

Projekt „KLUCZ DO SUKCESU” realizowany był przez Centrum Szkoleń i Innowacji w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, mieszkających na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu oferowaliśmy: poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe,
szkolenia zawodowe i komputerowe, staże i pośrednictwo pracy.

01.06.2016 - 31.05.2018

Status zakończony
Województwo lubelskie

LAJK – Lubelska Akademia Językowych Kompetencji

Projekt „LAJK – Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób powyżej 25 roku życia
z maksymalnie średnim wykształceniem. W ramach projektu oferowaliśmy bezpłatne szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego kończące się zewnętrznym egzaminem i dające możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego.

01.09.2016 - 28.02.2018

Status zakończony
Województwo pomorskie

Kurs na pracę

Projekt „KURS NA PRACĘ” realizowany był na terenie województwa pomorskiego. Projekt skierowany był do osób poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się, są bierne
zawodowo. W ramach projektu oferowaliśmy: identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.05.2016 - 31.07.2017

Status zakończony
Województwo lubuskie

Aktywizacja z POWERem

Projekt „Aktywizacja z POWERem” realizowany był na terenie województwa lubuskiego. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają zatrudnienia. W ramach projektu oferowane było następujące wsparcie: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.05.2017 - 30.06.2018

Status zakończony
Województwo mazowieckie

Zaktywizowane mazowieckie

Projekt „Zaktywizowane mazowieckie” realizowany był na terenie województwa mazowieckiego. Projekt skierowany był do osób posiadających maksymalnie średnie wykształcenie, w wieku 30 lat lub więcej oraz posiadających status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo. Uczestnicy projektu brali udział w indywidualnym i grupowym doradztwie zawodowym, szkoleniach, stażach oraz pośrednictwie pracy.

01.05.2017 - 30.09.2018

Status zakończony
Województwo świętokrzyskie

Rozwój z POWERem

Projekt „Rozwój z POWERem” realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego. Do udziału zapraszamy osoby niepracujące, które nie ukończyły 30 lat i mieszkają na terenie woj. świętokrzyskiego. W ramach projektu oferujemy: identyfikację potrzeb, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.08.2016 - 31.05.2018

Status zakończony
Województwo lubelskie

Nowe kwalifikacje – większe możliwości

Projekt „Nowe kwalifikacje – większe możliwości” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu niepracujące osoby niepełnosprawne wzięły udział w indywidualnym i grupowym doradztwie psychologicznym, indywidualnym i grupowym poradnictwie zawodowym z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkoleniach zawodowych, stażach i pośrednictwie pracy.

01.01.2017 - 30.11.2017

Status zakończony
Województwo lubelskie

Lubelskie Kompetencje ICT

Projekt „Lubelskie Kompetencje ICT” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób powyżej 25 roku życia z maksymalnie średnim
wykształceniem. W ramach projektu oferowaliśmy bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystania IT realizowane zgodnie z ramami DIGICOMP.

01.11.2012 - 31.10.2014

Status zakończony
Województwo śląskie

Śląska Akademia Sukcesu

Projekt „Śląska Akademia Sukcesu” realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Grupą docelową projektu były osoby zatrudnione, pracujące lub zamieszkujące w województwie śląskim zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższaniem kwalifikacji poza godzinami pracy. Szkolenia prowadzone w ramach projektu obejmowały następująca tematykę: specjalista ds. finansowo-księgowych, specjalista ds. kadrowo-płacowych oraz szkolenia komputerowe: grafika komputerowa, ECDL WebStarter, obliczenia arkuszowe i bazy danych.

01.09.2013 - 31.10.2014

Status zakończony
Województwo śląskie

Szkoła dla wszystkich

Projekt „Szkoła dla wszystkich” realizowany był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Adresatami projektu byli nauczyciele uczący w szkołach prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z obszarów wiejskich województwa śląskiego. W ramach projektu zostały zrealizowane kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki oraz szkoleniu e-nauczanie w edukacji.

01.10.2010 - 31.03.2011

Status zakończony
Województwo lubelskie

CEL – Centrum Europy – Lubelszczyzna

Projekt „CEL – Centrum Europy – Lubelszczyzna” został zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Grupą docelową projektu były niepracujące kobiety z terenów wiejskich województwa lubelskiego. Celem projektu jest nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz doświadczenia zawodowego u kobiet pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu prowadzono doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia z profesjonalnej obsługi komputera i przygotowywania projektów unijnych. Uczestniczki projektu miały zapewnione dodatkowo trzymiesięczne praktyki zawodowe.

01.01.2011 - 31.12.2011

Status zakończony
Województwo lubelskie

EURO EKSPERT – II EDYCJA

Projektu „EURO EKSPERT – II EDYCJA” został zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Uczestnikami projektu były osoby odchodzących z rolnictwa z terenu wiejskich województwa lubelskiego. W ramach projektu prowadzono doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia z profesjonalnej obsługi komputera i przygotowywania projektów unijnych.

01.11.2009 - 31.05.2010

Status zakończony
Województwo lubelskie

EURO EKSPERT

Projektu „EURO EKSPERT” został zrealizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt był skierowany do osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenach województwa lubelskiego. W pierwszej kolejności do udziału w projekcie były kwalifikowane kobiety oraz osoby z wykształceniem średnim i policealnym. Beneficjenci skorzystali z udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu: obsługi komputera, pozyskiwania i rozliczania funduszy UE.

01.07.2011 - 31.12.2011

Status zakończony
Województwo śląskie

Euro Edukacja

Projekt „Euro Edukacja”, zrealizowano na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt skierowany był do nauczycieli oraz kadry administracyjnej systemu oświaty z województwa śląskiego. Każdy z 90 uczestników projektu wziął udział w 120 godzinach zajęć z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków z EFS.

01.01.2011 - 31.12.2011

Status zakończony
Województwo lubelskie

Euro Edukacja

Projekt „Euro Edukacja”, zrealizowano na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt skierowany był do nauczycieli oraz kadry administracyjnej systemu oświaty z województwa lubelskiego. Każdy z 90 uczestników projektu wziął udział w 120 godzinach zajęć z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków z EFS.

01.04.2011 - 31.03.2012

Status zakończony
Województwo lubelskie

Lubelszczyzna bez granic

Projekt „Lubelszczyzna bez granic” został zrealizowany na postawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Uczestnikami projektu byli pracownicy i pracodawcy (w tym osoby samozatrudnione) z województwa lubelskiego pragnący skorzystać z doradztwa i rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe. Beneficjenci uzyskali wsparcie szkoleniowe z zakresu negocjacji i handlu międzynarodowego oraz znajomości języka angielskiego.

01.01.2012 - 31.12.2012

Status zakończony
Województwo lubelskie

ICT kluczem do rozwoju oświaty

Projekt „ICT kluczem do rozwoju oświaty” był realizowany na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Uczestnikami projektu byli nauczyciele i dyrektorzy szkół publicznych z obszarów wiejskich województwa lubelskiego. Nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi ICT niezbędnych w pracy dydaktycznej we współczesnej szkole. Poprzez udział w szkoleniach, dyrektorzy szkół uzyskają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do zarządzania placówkami edukacyjnymi z wykorzystaniem ICT.

01.01.2012 - 28.02.2013

Status zakończony
Województwo lubelskie

Lubelska Akademia e-przedsiębiorczości

Projektu „Lubelska Akademia e-przedsiębiorczości”, został zrealizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Grupą docelową projektu były osoby (w tym osoby niepełnosprawne) pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach na terenie województwa lubelskiego. Beneficjenci skorzystali z wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych z zakresu grafiki komputerowej, projektowania przestrzennego lub e-marketingu.

01.01.2012 - 30.04.2013

Status zakończony
Województwo lubelskie

AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI IT

Projekt „AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI IT” był realizowany na postawie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Uczestnikami projektu byli pracownicy oraz przedsiębiorcy (w tym także osoby samozatrudnione) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnionych/prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Zaproponowane w projekcie szkolenia pozwoliły zgłębić wiedzę z dziedziny informatyki m.in. z zakresu projektowania graficznego, przestrzennego, tworzenia stron www i nie tylko

01.01.2013 - 30.09.2013

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Zaadaptuj się do zmian!

Projekt „Zaadaptuj się do zmian!” był realizowany na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Adresowany był do przedsiębiorców i ich pracowników z sektora mikro i małych przedsiębiorstw mających swoją siedzibę na ternie województwa wielkopolskiego przewidzianych do zwolnienia. W ramach projektu prowadzone było doradztwo oraz następujące szkolenia: zarządzanie magazynem, kadry i płace, instalatorzy systemów OZE.

01.03.2013 - 31.12.2013

Status zakończony
Województwo lubelskie

Akademia Nowoczesnego Nauczyciela

Projekt „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela”, realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt skierowany był do nauczycieli, nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych na terenach wiejskich województwa lubelskiego. Każdy ze 120 uczestników projektu wziął udział w zajęciach z zakresu metodyki pracy z uczniem lub rozwoju osobistego.

01.04.2012 - 31.10.2013

Status zakończony
Województwo dolnośląskie

Kobieta na szlaku sukcesu

Projekt „Kobieta na szlaku sukcesu” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Skierowany był do pracujących kobiet (z wyłączeniem osób niepełnoletnich oraz osób prowadzących działalność gospodarczą), mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa dolnośląskiego. W ramach projektu dostępne były następujące szkolenia: z języka obcego, marketingu i zarządzania w turystyce, obsługi ruchu turystycznego, a także indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.

01.09.2012 - 28.02.2014

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Kwalifikacje przyszłości

Projekt „Kwalifikacje przyszłości” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Do udziału w projekcie byli kwalifikowani pracownicy oraz przedsiębiorcy (w tym także osoby samozatrudnione) z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego z następujących branż: rolnictwo, budownictwo, finanse i ubezpieczenia, branża spożywcza, motoryzacyjna, stolarsko – meblarska, elektroniczna, ICT, biotechnologiczna, farmaceutyczna, chemiczna, logistyczna, hotelarska, gastronomiczna, turystyczna, transportowa, odzieżowa, metalowa i handlowa. W ramach projektu dostępne były następujące szkolenia: grafika komputerowa, zarządzanie potencjałem przedsiębiorstwa, kadry i płace, księgowość w MŚP.

01.09.2012 - 28.02.2014

Status zakończony
Województwo zachodniopomorskie

Nowe Kwalifikacje – Nowa Praca

Projekt „Nowe Kwalifikacje – Nowa Praca” zrealizowano na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. W projekcie wzięło udział 60 osób dorosłych, odchodzących z rolnictwa lub domownicy rolników z terenu woj. zachodniopomorskiego z gmin: Szczecinek, Biały Bór, Sławno, Bobolice, Grzmiąca, Barwice, Tychowo. Projekt oferował szkolenia zawodowe przekwalifikowujące: fryzjerka, kosmetyczka, specjalista ds. finansowo-księgowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenie komputerowe.

01.03.2013 - 31.05.2014

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Nauczyciel – Specjalista ds. ICT

Projekt „Nauczyciel – Specjalista ds. ICT” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt skierowany był do Nauczycieli oraz Instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych w szkołach ogólnych i zawodowych na obszarach wiejskich i/lub zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców województwa wielkopolskiego. Uczestnicy Projektu wzięli udział w szkoleniach z zakresu obsługi tablicy interaktywnej i tworzeniea ćwiczeń multidydaktycznych, obsługi tablicy interaktywnej i tworzenia językowych ćwiczeń multidydaktycznych oraz obsługi i wdrażania platformy e-learningowej.

01.11.2013 - 31.08.2014

Status zakończony
Województwo lubelskie

Kompetencje XXI wieku

Projekt „Kompetencje XXI wieku” realizowany był w na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Uczestnikami projektu byli pracownicy oraz przedsiębiorcy sektora MIKROPRZEDSIĘBIORSTW z terenu woj. lubelskiego. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób z zakresu: zarządzania przedsiębiorstwem z wykorzystaniem programów IT, negocjacji handlowych, analizy finansowej przedsiębiorstwa, MCSA. SQL Serwer 2012, MCSA. Windows Serwer 2012.

01.11.2013 - 30.11.2014

Status zakończony
Województwo świętokrzyskie

Mogę Więcej!

Projekt „Mogę Więcej!” realizowany był na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. Projekt skierowany był do osób bezrobotnych jak i zatrudnionych, powyżej 50 roku życia, które z własnej inicjatywy uczestniczyły w kursach i szkoleniach, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. świętokrzyskiego. W ramach projektu oferowane były następujące zajęcia: szkolenie z języka angielskiego kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A (A1 + A2), kurs komputerowy z egzaminem ECDL Start.

01.04.2013 - 30.11.2014

Status zakończony
Województwo opolskie

Opolski Kapitał Ludzki

Projekt „Opolski Kapitał Ludzki” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. Projekt skierowany był do pracowników z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego z następujących branż: budowlanej, spożywczej, energetycznej, drzewnej, usługowej, chemicznej, metalurgicznej. Osoby pracujące na terenie w/w województwa (zatrudnione w instytucjach posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa). W ramach projektu oferowane były szkolenia z branżowego języka: angielskiego; negocjacji i handlu międzynarodowego; umiejętności menadżerskich; obsługi klienta; zarządzania projektami w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem programów IT.

31.12.2014 - 01.10.2013

Status zakończony
Województwo lubelskie

Kompetentna Kadra Lubelszczyzny

Projekt „Kompetentna Kadra Lubelszczyzny” realizowany był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt skierowany był do pracowników i kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstw województwa lubelskiego. Swoją ofertę kierowaliśmy do pracowników branży informatycznej, logistycznej i budowlanej, posiadających jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego. W ramach projektu zrealizowano szkolenia z zakresu: zarządzania, księgowości, finansów, kompetencji informatycznych oraz umiejętności obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

01.10.2013 - 31.01.2015

Status zakończony
Województwo śląskie

Akademia Nowoczesnego Nauczyciela

Projekt „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela”, realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach. Projekt skierowany był do nauczycieli uczących w szkołach prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z obszarów wiejskich województwa śląskiego. W ramach projektu 24 uczestników projektu wzięło udział w „Kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki”, a 96 w szkoleniu „E-nauczanie w edukacji”.

01.11.2013 - 31.01.2015

Status zakończony
Województwo wielkopolskie

Kwalifikacje dla ICT

Projekt „Kwalifikacje dla ICT” realizowany był w okresie od października 2013 r. do końca stycznia 2015 r. na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt skierowany był do przedsiębiorców (w tym także osób samozatrudnionych) i z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego prowadzących działalność w branży informacja i komunikacja z sekcji J, Dział 58 – 63 i ich pracowników, w tym kadry zarządzającej, zamieszkałych lub pracujących na obszarze województwa wielkopolskiego. W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące szkolenia: MS VISUAL STUDIO 2010, programowanie w języku C#, programowanie systemów informatycznych w UML2, działalność gospodarcza w Internecie E-BIZNES, COREL DRAW I ADOBE PHOTOSHOP, Analiza i modelowanie systemów informatycznych, JAVA PERSISTANCE API, trening kompetencji społecznych, efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, legalność oprogramowania – aspekty prawne w IT.

01.03.2014 - 30.04.2015

Status zakończony
Województwo lubelskie

Akademia Kompetencji

Projekt: „Akademia Kompetencji” realizowany był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt skierowany był do pracowników i kadry zarządzającej dziesięciu wskazanych z nazwy przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży szkoleniowo – doradczej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego. W ramach projektu zrealizowano szkolenia z zakresu: zarządzania projektami, specjalistycznych szkoleń doskonalących, umiejętności komputerowych oraz języka angielskiego.

01.08.2014 - 30.06.2015

Status zakończony
Województwo śląskie

Konkurencyjni na rynku pracy

Projekt „Konkurencyjni na rynku pracy” realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Celem projektu było zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia u 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie województwa śląskiego poprzez uczestnictwo w programach aktywizacji zawodowej obejmujących szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

01.11.2014 - 30.06.2015

Status zakończony
Województwo lubelskie

BIT- Branża IT

Projekt „BIT- Branża IT” realizowany był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Grupą docelową projektu byli pracownicy/przedsiębiorcy z 6 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 43 pracowników/ przedsiębiorców, którzy wzięli udział w wybranych szkoleniach specjalistycznych.

01.12.2014 - 30.06.2015

Status zakończony
Województwo opolskie

Transfer Innowacji na Opolszczyźnie

Projekt „Transfer Innowacji na Opolszczyźnie” realizowany był na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Celem projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań w wyniku współpracy sfery biznesu i nauki. W ramach projektu wsparciem objętych zostało 15 pracowników jednostek naukowych oraz 5 pracowników przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Uczestnicy w zależności od wybranej ścieżki szkoleniowej brali udział w: 24 – godzinnych szkoleniach obejmujących własność intelektualną, prawo patentowe, konkurencyjność oraz finansowanie komercjalizacji badań bądź efektywną komunikację, zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym oraz innowacje i konkurencyjność w nowoczesnym zarządzaniu, 16 – godzinnych warsztaty wyjazdowych połączonych z wizytą w centrach naukowo-badawczych oraz 2 lub 4 – miesięcznych płatnych stażach. Projektem były objęte osoby zatrudnione w przedsiębiorstwach lub jednostkach naukowych z terenu województwa opolskiego, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniach i stażach oferowanych w ramach projektu.

01.04.2014 - 30.06.2015

Status zakończony
Województwo lubelskie

Wyższe kwalifikacje – większa konkurencyjność

Projekt „Wyższe kwalifikacje – większa konkurencyjność” realizowany był w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Uczestnikami projektu byli pracownicy oraz przedsiębiorcy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubelskiego. Oferta skierowana była do pracowników branży handlowej, transportowej, produkcyjnej, nieruchomości i ubezpieczeń, posiadających jednostki organizacyjne na terenie województwa lubelskiego. Celem projektu było podwyższenie kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w szkoleniach z m.in.: Sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje; Przedstawiciel handlowy; Kadry, płace, księgowość, windykacja; Excel, Odnawialne źródła energii; Szkolenia managerskie; Język angielski; Język rosyjski oraz szkolenia logistyczne.

01.07.2014 - 31.07.2015

Status zakończony
Województwo mazowieckie

Mazowiecka Akademia Języków

Projekt „Mazowiecka Akademia Języków” realizowany był na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie. Projekt skierowany był do osób dorosłych (w wieku 18-64 lata), uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. mazowieckiego, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia lub w wieku 18 – 24 lata, z obszarów wiejskich lub z wykształceniem maksymalnie średnim. W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: szkolenie z języka angielskiego oraz niemieckiego kończące się egzaminem zewnętrznym TELC na poziomie A2 lub B2.

01.07.2014 - 31.07.2015

Status zakończony
Województwo mazowieckie

Mazowiecka Akademia ICT

Projekt „Mazowiecka Akademia ICT” realizowany był na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie. Projekt skierowany był do osób dorosłych (w wieku 18-64 lata), uczących się, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. mazowieckiego, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia lub w wieku 18 – 24 lata, z obszarów wiejskich lub z wykształceniem maksymalnie średnim. W ramach projektu realizowane były następujące formy wsparcia: szkolenie z obsługi komputera na poziomie ECDL Start/Base kończące się egzaminem zewnętrznym na poziomie ECDL Start/Base-PM.

01.12.2014 - 30.11.2015

Status zakończony
Województwo opolskie

Czas na aktywność!

Projekt „Czas na aktywność!” realizowany był przez Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej przez podniesienie kwalifikacji, nabycie doświadczenia zawodowego i wzrost wiedzy z zakresu funkcjonowania na rynku pracy oraz poprawa dostępu do zatrudnienia przez 72 Uczestników Projektu. Projekt skierowany był do osób zamieszkałych w wybranych gminach województwa opolskiego, bezrobotnych bądź poszukujących zatrudnienia w wieku do 30 lat. Gminy objęte wsparciem projektowym to: Lubsza, Skarbimierz, Olszanka, Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Skoroszyce, Biała, Głogówek, Lubrza, Prudnik, Głubczyce, Baborów oraz Kietrz.

01.01.2015 - 30.11.2015

Status zakończony
Województwo lubelskie

Czas na staż!

Projekt „Czas na staż” realizowany był na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Celem projektu była aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia 96 osób niepełnosprawnych niezatrudnionych, w wieku 15-64 lata, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego poprzez realizację programu aktywizacji obejmującego m.in.: szkolenia zawodowe, staże, doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.

01.05.2016 - 31.05.2017

Status zakończony
Województwo opolskie

Czas na START

Projekt „Czas na START” realizowany był na terenie województwa opolskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego. Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu oferowane było następujące wsparcie: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty psychologiczne i psychospołeczne, szkolenia zawodowe i staże.

01.09.2016 - 31.05.2018

Status zakończony
Województwo lubelskie

Włączamy Lubelskie

Projekt „WŁĄCZAMY LUBELSKIE” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
pozostających bez zatrudnienia. W ramach projektu oferowaliśmy: poradnictwo psychologiczne i zawodowe, szkolenia zawodowe,
staże, pośrednictwo pracy oraz wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

01.06.2016 - 30.09.2017

Status zakończony
Województwo lubelskie

Nowa Szansa

Projekt „Nowa Szansa” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. W ramach projektu oferowaliśmy takie wsparcie jak: identyfikację potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.06.2016 - 30.09.2017

Status zakończony
Województwo świętokrzyskie

Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej

Projekt „Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej” realizowany był na terenie województwa świętokrzyskiego. Projekt skierowany był do osób z maksymalnie średnim wykształceniem, powyżej 29 roku życia i bez zatrudnienia. W ramach projektu oferowaliśmy takie wsparcie jak: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.04.2016 - 30.06.2017

Status zakończony
Województwo lubelskie

Lubelskie + NEET = POWER

Projekt „Lubelskie + NEET = POWER” realizowany był na terenie województwa lubelskiego. Projekt skierowany był do osób poniżej 30 roku życia, które nie kształcą się i nie posiadają zatrudnienia.
W ramach projektu realizowane było takie wsparcie jak: identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i staże.

01.04.2013 - 31.07.2014

Status zakończony
Województwo zachodniopomorskie

Nowa Szansa

Projekt „Nowa Szansa” realizowany był na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Projekt skierowany był do 30 osób pełnoletnich, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu oraz zamieszkują lub uczą się na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach projektu każdy z uczestników wziął udział w 200 godzinnym szkoleniu zawodowym: grafik komputerowy lub kosmetyczka, nastęępnie 15 osób wzięło udział w trzymiesięcznym stażu zawodowym, a pozostałe 15 w szkoleniu z przedsiębiorczości oraz otrzymało wsparcie finansowe do 40 000 na rozwój własnej działalności gospodarczej.