Aktualności

12.03.2021

Nowe projekty szkoleniowe w 2021 r.

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy realizację nowych projektów szkoleniowych w woj. lubelskim i woj. śląskim.

Projekt „Zawodowcy na START” realizowany jest na terenie województwa lubelskiego od końca 2020 r. Jego celem jest opracowanie modelowego programu nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów w branży ekonomicznej i administracyjnej. Szczegółowe informacje: www.zawodowcynastart.pl.

Do projektu „Zawodowy restart” zapraszamy osoby z województwa lubelskiego, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy otrzymają pomoc psychologiczno-doradczą, wezmą udział w szkoleniach zawodowych i stażach. Szczegóły : www.zawodowyrestart.eu.

Do projektu „Otwarci na nowe możliwości” zapraszamy pracujących mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego. Zapewniamy dofinansowane ze środków unijnych kursy językowe (język angielski, język niemiecki, język francuski), kursy komputerowe oraz egzaminy. Szczegóły: www.nowemozliwosci.com.

Do mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego jest skierowany również projekt „Śląskie Centrum Aktywności Zawodowej”. Do projektu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby niepracujące. Wsparcie jakie oferujemy m.in. poradnictwo zawodowe, szkolenia, pośrednictwo pracy i staże. Szczegóły: www.scaz.pl.

Serdecznie zachęcamy do udziału.