Aktualności

31.01.2020

Poszukujemy trenerów i lektorów na Śląsku.

Jesteś zainteresowany prowadzeniem kursów językowych/komputerowych na Śląsku?
Prześlij nam swoje CV i dyplom na adres: sak@csi.info.pl


W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Śląska Akademia Kompetencji – Subregion Centralny” poszukujemy:

– lektorów j. angielskiego, j. niemieckiego i j. francuskiego (wymagania: wykształcenie wyższe – ukończone studia kierunkowe z zakresu danego języka obcego oraz doświadczenie w uczeniu dorosłych minimum 2 lata [200 godzin przeprowadzonych szkoleń])

– trenerów kompetencji komputerowych (wymagania: wykształcenie wyższe – ukończone studia o kierunkach informatycznych oraz doświadczenie w uczeniu dorosłych minimum 2 lata [200 godzin przeprowadzonych szkoleń]).

Szczegółowe informacje na temat oferty można uzyskać pod numerem: 512 058 626.

Zachęcamy do kontaktu!

www.akademiakompetencji.com.pl


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 8, lok. 18A, 20-037 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód pod nr 0000654055, REGON: 366134837, NIP: 7123325938.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@csi.info.pl.
  3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji i przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a ww. Rozporządzenia i Pani/Pana dane będą przechowywane w celu rekrutacji nie dłużej niż 2 lata.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
  8. Ma Pani/Pan prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania swoich danych

– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia.