Aktualności

03.04.2024

Rozpoczęliśmy rekrutację do nowych projektów szkoleniowych!

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż od kwietnia rozpoczęliśmy rekrutację do kilku nowych projektów szkoleniowych.

Projekt „Siła Kobiet – od bierności do aktywności” realizowany jest na terenie woj. mazowieckiego. Do udziału zapraszamy bierne zawodowo kobiety. W projekcie zaplanowane są takie formy wsparcia jak: diagnoza predyspozycji zawodowych, wsparcie pomostowe, szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych oraz szkolenia zawodowe i aktywizujące. Szczegóły: www.projektsilakobiet.pl.

Na terenie woj. lubelskiego prowadzimy rekrutację do następujących projektów:

  • „Nowe kwalifikacje szansą na zmiany!” – projekt skierowany jest do pracowników zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia, osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa z terenu woj. lubelskiego. Osobom biorącym udział w projekcie oferowane będzie kompleksowe wsparcie typu outplacement, m.in. : doradztwo zawodowe, trening rozwoju osobistego i kształtowania umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, komputerowe i językowe, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe. Szczegóły: www.nowekwalifikacje.pl.
  • „Aktywne włączenie to pewne zatrudnienie” – projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo z woj. lubelskiego. Uczestniczkom/Uczestnikom oferujemy: identyfikację potrzeb, poradnictwo prawne, psychologiczne i zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy. Szczegóły: www.aktywnewlaczenie.pl
  • „Droga do rozwoju” – projekt skierowany do osób bezrobotnych i biernych zawodowo zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego. Oferowane wsparcie: doradztwo i poradnictwo zawodowe, spotkania z psychologiem, szkolenia zawodowe „Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, staże i pośrednictwo pracy. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.
  • „Równy start na rynek pracy” – projekt skierowany do osób niepracujących z woj. lubelskiego oraz obywateli/obywatelek Ukrainy. Oferowane wsparcie: diagnoza potrzeb, coaching równowagi praca-rodzina, szkolenie zawodowe Pracownik ds. rachunkowości i księgowości, pośrednictwo pracy oraz staże zawodowe. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Serdecznie zachęcamy do udziału!