Aktualności

22.07.2018

Przedsiębiorcza Lubelszczyzna

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 sierpnia 2018 r.  wraz z firmą Egzam s.c. rozpoczynamy realizację projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”,  w ramach którego udzielać będziemy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przygotujemy 80 osób bez zatrudnienia do prowadzenia własnej firmy poprzez szkolenia i doradztwo, dotację i wsparcie pomostowe otrzyma 68 osób. Wysokość dotacji: 23 000 PLN. Wysokość wsparcia pomostowego (finansowego i niefinansowego): 13 960 PLN.

Kogo zapraszamy? Osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku powyżej 50 roku, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

SZCZEGÓŁY UDZIAŁU JUŻ WKRÓTCE !!!