2023

Realizacja projektu "Aktywność szansą na WŁĄCZENIE!"

Bezpłatne szkolenia, pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz staże zawodowe dla obywateli Ukrainy i osób niepracujących z województwa mazowieckiego. Cel projektu: zwiększenie szans na rynku pracy i poprawa kwalifikacji zawodowych.

Realizacja projektu "Lubelska Akademia Kompetencji"

Bezpłatne Warsztaty rozwijające kompetencje podstawowe i mentoring z walidacją nabytych umiejętności dla osób z województwa lubelskiego (powiatów Miasto Lublin, lubelski, zamojski, hrubieszowski). Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją CSI.

Realizacja projektu "Rozwój kompetencji uczniów kluczem do przyszłości!"

Bezpłatne kursy programowania z wykorzystaniem języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i średnich ogólnokształcących z Lubartowa i Kraśnika. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją CSI.

2022

Realizacja projektu "STOP dla wykluczenia"

Projekt skierowany jest był do osób z woj. mazowieckiego, niepracujących i są zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oferowane wsparcie to m.in. szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne

2021

Realizacja projektu "Zawodowy reSTART"

Projekt skierowany był do znajdujących w trudnej sytuacji na rynku pracy mieszkańców woj. lubelskiego. Oferowane wsparcie: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz szkolenia.

Realizacja projektu "Otwarci na nowe możliwości – kompetencje komputerowe i kwalifikacje językowe Twoją szansą na rozwój"

Projekt skierowany był do pracujący mieszkańców Subregionu Centralnego woj. śląskiego. W ramach oferowanego wsparcia realizowane były kursy języka obcego (angielskiego, niemieckiego i francuskiego) oraz szkolenia informatyczne.

Realizacja projektu "Śląskie Centrum Aktywności Zawodowej"

Projekt dla niepracujących mieszkańców subregionu centralnego woj. śląskiego. Oferowane wsparcie: szkolenia zawodowe, wsparcie doradcze, pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz staże.

Realizacja projektu "Plan na sukces – zostań przedsiębiorcą!"

W ramach realizowanego projektu poprzez szkolenia przygotowaliśmy 60 mieszkańców woj. lubelskiego do prowadzenia własnej firmy, a 50 z nich otrzymało wsparcie na prowadzenie własnej działalności – bezzwrotną dotację oraz wsparcie pomostowe.

Realizacja projektu "Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej III EDYCJA"

Projekt skierowany był do osób biernych zawodowo z terenu woj. wielkopolskiego, które chciały BEZPŁATNIE podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę. Wsparcie oferowane w ramach projektu to: poradnictwo psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy, trening kompetencji i umiejętności społecznych, 3-miesięczne staże zawodowe oraz szkolenia zawodowe do wyboru.

Realizacja projektu "Dotacje na START"

W ramach realizowanego projektu poprzez szkolenia przygotowaliśmy 50 mieszkańców woj. lubelskiego do prowadzenia własnej firmy, a 40 z nich otrzymało wsparcie na prowadzenie własnej działalności, które obejmowało bezzwrotną dotację oraz wsparcie pomostowe.

2020

Realizacja projektu "Śląska Akademia Kompetencji – Subregion Centralny"

W ramach projektu przeprowadziliśmy kursy języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla 324 mieszkańców Subregionu Centralnego woj. śląskiego.

Realizacja projektu "Akademia Kwalifikacji"

Projekt skierowany był do mieszkańców woj. świętokrzyskiego. Wsparcie obejmowało szkolenia zawodowe z następującego zakresu: KOSZTORYSOWANIE BUDOWLANE, SPAWANIE METODĄ MAG, KADRY I PŁACE.

Realizacja projektu "Śląskie Centrum Kompetencji Kluczowych – SUBREGION POŁUDNIOWY"

Projekt skierowany był do pracujący mieszkańców Subregionu Południowego woj. śląskiego. W ramach oferowanego wsparcia realizowane były kursy języka obcego oraz szkolenia informatyczne.

Realizacja projektu "Adaptacja do zmian"

Projekt skierowany był do mieszkańców woj. lubelskiego, którzy utracili pracę lub byli przewidziani do zwolnienia. Osoby biorące udział w projekcie zostały objęte kompleksowym programem outplacementowym, na który składało się m.in. poradnictwo psychologiczno-doradcze, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i językowe oraz staże.

Realizacja projektu "Zawodowy reSTART"

Projekt skierowany był do osoób z woj. lubelskiego, w wieku 30 lat lub więcej, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Oferowane wsparcie: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże oraz szkolenia. Zapewniamy stypendia szkoleniowe i stażowe.

Realizacja projektu "Ctrl+C – Ctrl+V"

Projekt realizowany był na terenie całej Polski we współpracy z Fundacją e-Prosperity. Jego celem było zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych.

Realizacja projektu "Zawodowcy na START"

Ogólnopolski projekt, którego celem było opracowanie modelowego programu nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego dla zawodów w branży ekonomicznej i administracyjnej.

2019

Realizacja projektu "Kwalifikacje dla dorosłych"

Projekt „Kwalifikacje dla dorosłych” skierowany jest do wszystkich dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego – bez względu na status na rynku pracy. Uczestnikom oferujemy bezpłatne kursy kwalifikacji zawodowych z zakresu ROZLICZANIA WYNAGRODZEŃ oraz PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI.

Realizacja projektu "Inwestuję w Lubelskie"

Realizowany na terenie woj. lubelskiego projekt skierowany jest do osób niepracujących, zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej. Uczestnikom oferujemy szkolenia, doradztwo oraz bezzwrotne dotacje.

Realizacja II edycji projektu "Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej"

Realizowany na terenie woj. wielkopolskiego projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo. Uczestnicy zostają objęci kompleksowym programem aktywizacyjnym mającym na celu zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Realizacja projektu "Podkarpackie Centrum Kompetencji Językowych"

Realizowany w partnerstwie ze szkołą językową Euro-Forum projekt skierowany jest do mieszkańców miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców z terenu woj. podkarpackiego. Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych kursach języka angielskiego i niemieckiego.

Realizacja szkoleń dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zrealizowaliśmy szkolenie „Excel dla administracji publicznej” dla 60 pracowników Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja szkoleń dla NFZ Lublin

Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu współpracy z komunikacji w zespole dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia.

Cykl szkoleń dla Instytutu Medycyny Wsi

Przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla pracowników służby zdrowia z woj. lubelskiego. Uczestnicy mieli okazję podnieść swoją wiedzę z takiego zakresu jak: „Kompetencje zarządcze pracowników systemu ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania finansowego, operacyjnego, zarządzania personelem oraz map potrzeb zdrowotnych”, „Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia” oraz „Komunikacja interpersonalna  w procesie zarządzania w ochronie zdrowia”.

Szkolenia dla ROPS Lublin

Na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Lublina przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla 160 pracowników administracji publicznej z woj. lubelskiego.  Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Liderzy Kooperacji„.

Współpraca z Politechniką Warszawską

Na zlecenie Politechniki Warszawskiej przeprowadziliśmy cykl szkoleń w ramach projektu „NERW PW Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca”. Studenci PW wzięli udział w szkoleniach z zakresu: negocjacji biznesowych, profesjonalnej komunikacji i obsługi klienta oraz budowania kontaktów międzyludzkich w biznesie.

2018

Realizacja projektu "Akcja Aktywizacja"

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 200 niepracujących mieszkańców woj. lubelskiego. W ramach projektu oferowane było takie wsparcie jak: pomoc psychologiczno-doradcza, pośrednictwo pracy, staże zawodowe oraz szkolenia z zakresu. m.in. grafiki komputerowej, tworzenia aplikacji internetowych czy księgowości.

Współpraca z LAWP

Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu „Powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami oraz ocena statusu MŚP podmiotu ubiegającego się o udzielenie pomocy publicznej – nowości 2018 r.” dla 26 pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Szkolenia z zakresu RODO

W ramach wolnego naboru przeprowadziliśmy szkolenie warsztatowe z zakresu Ochrony danych osobowych wg RODO od 25 maja 2018 r. – w szkoleniu wzięli udział pracownicy przedsiębiorstw z woj. lubelskiego.

Współpraca z NFZ

Przeprowadziliśmy Warsztat szkoleniowy w zakresie rozwijania motywacji i minimalizowania zjawiska wypalenia zawodowego dla pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia z Lublina.

Szkolenia dla doktorantów UM w Lubinie

Przeprowadziliśmy szkolenia z zakresu Komunikacji interpersonalnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Szkolenia dla studentów UMCS

Przeprowadziliśmy Certyfikowane kursy wykorzystania arkusza kalkulacyjnego z egzaminem ECDL dla 80 studentów Wydziału Politologii UMCS.

Realizacja projektu "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna"

W partnerstwie z firmą EGZAM s.c. rozpoczęliśmy realizację projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”, w ramach którego poprzez szkolenia i doradztwo przygotowujemy niepracujących mieszkańców woj. lubelskiego do prowadzenia własnej firmy. Dodatkowo 85% osób biorących udział w projekcie otrzymało wsparcie finansowe na prowadzenie własnej działalności obejmujące bezzwrotną dotację oraz wsparcie pomostowe.

Realizacja projektu „Centrum Aktywności Zawodowej"

Na terenie woj. wielkopolskiego rozpoczęliśmy realizację projektu „Centrum Aktywności Zawodowej”. Projekt skierowany skierowany jest do osób niepracujących w wieku 30 lat lub więcej. W ramach przedsięwzięcia oferujemy indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania, szkolenia zawodowe (Sprzedawca, Rachunkowość i finanse, Opiekun Osoby Starszej, Magazynier), pośrednictwo pracy oraz staże.

Realizacja projektu "Młodzi z POWERem"

Realizowany na terenie woj. mazowieckiego projekt skierowany jest do osób w wieku poniżej 30. roku życia, biernych zawodowo, nie uczących się i nie pracujących oraz zamieszkujących na terenie powiatu radomskiego lub siedleckiego. Uczestnikom oferujemy: staże zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze oraz szkolenia zawodowe (do wyboru: grafika komputerowa, fryzjer, pracownik ds. kadrowo–płacowych, pracownik ds. marketingu oraz recepcjonista).

Współpraca z Gminą Lublin

Na zlecenie Gminy Lublin zrealizowaliśmy cykl szkoleń dla lubelskich nauczycieli. Pracownicy dydaktyczni 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina wzięli udział w takich szkoleniach jak: „Praca w chmurze”, „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz bezpieczne korzystanie ze sprzętu komputerowego i innych mobilnych narzędzi” oraz „Webguest”. Wsparcie realizowane były w ramach projektu „Szkoły na sto dwa”.

Wsółpraca z Radiem Lublin

Przeszkoliliśmy pracowników Radia Lublin z zakresu social mediów oraz grafiki komputerowej.

2017

Realizacja projektów współfinansowanych ze śrdoków UE

Realizacja projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków EFS na terenie całego kraju, w tym: „Rozwój z POWERem” w woj. świętokrzyskim; Wielkopolskie Centrum Aktywności Zawodowej i Wielkopolska Akademia Rozwoju Zawodowego w woj. wielkopolskim; „Praca? Lubię to!”  i „Czas na rozwój” w woj. śląskim; „Zaktywizowane Mazowieckie” w woj. mazowieckim oraz projektów „YOUTH = POWER!”, „Lubelskie Kompetencje ICT”, „Droga do zatrudnienia” i „Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny” na terenie woj. lubelskiego.

Szkolenia dla LAWP

Realizacja szkolenia „Audyt energetyczny” dla pracowników Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w okresie w dniach 09.05.2017 i 10.05.2017 r.

Szkolenia dla Urzędu Marszałkowskiego

Realizacja szkolenia „Microsoft Excel w wersji 2010 – poziom średniozaawansowany i zaawansowany” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego dla 9 grup szkoleniowych w terminie od 13.02.2017 do 21.04.2017.

2016

Współpraca ze Stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju Osobistego z Opolu

Partnerstwo przy projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego w ramach Działania 08.02 „Czas na start” na terenie woj. opolskiego.

Współpraca z Caritas z Lublina

Realizacja projektu w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Lubelskiej w ramach Działania 11.1 „Klucz do sukcesu” na terenie woj. lubelskiego.

Realizacja projektów UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Rozpoczęcie realizacji projektów szkoleniowych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym projektów: „Śląska Akademia Kompetencji Kluczowych” w woj. śląskim; „Aktywizacja z POWERem” w woj. lubuskim; „Świętokrzyska Akademia Aktywności Zawodowej” w woj. świętokrzyskim; „Kurs na pracę” w woj. pomorskim; „Włączmy Lubelskie”, „Kwalifikacje i Doświadczenie”, „Nowe kwalifikacje większe możliwości”, „Nowa Szansa”, „Lubelskie + NEET = POWER” oraz „LAJK – Lubelska Akademia Językowych Kompetencji” w woj. lubelskim.

Zmiana formy prawnej

W związku z dynamicznym rozwojem firmy z dniem 22 grudnia 2016 r. Centrum Szkoleń i Innowacji Grzegorz Miszczak zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego o nazwie Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Szkolenia dla ZUS

Organizacja szkoleń z zakresu „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim w okresie od 14.11.2017 do 29.11.2016 r . oraz szkoleń z zakresu „Radzenia sobie ze stresem” dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu w okresie od 27.10. do 17.11.2016 r.

2015

Czas na staż

Realizacja projektu w ramach poddziałania 7.4 „Czas na staż” na terenie woj. lubelskiego.

Szkolenia dla ZUS

Realizacja umowy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przeprowadzenie serii szkoleń dla pracowników oddziałów ZUS w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim.

Szkolenia dla MOPS

Realizacja umowy na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach „Programu Wspierania Rodziny”.

Wspołpraca z WIRPiE w Chodzieży

Realizacja umowy na rzecz Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży na usługi pośrednictwa pracy dla uczestników  Projektu  „Sukces bez barier” na terenie powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim.

Współpraca z Zarządem Województwa Lubelskiego

Realizacja umowy na rzecz Województwa Lubelskiego na zrealizowanie szkoleń dla 219 Uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”.

Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Realizacja umowy na rzecz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie zapewnienia udziału eksperta w warsztatach organizowanych w ramach projektu „Practical  MEDskills – program praktycznego kształcenia studentów Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” realizowanego w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

2014

Certyfikat Rzetelności

Uzyskanie Certyfikatu Rzetelności w ramach programu Rzetelna Firma realizowanego pod patronatem Krajowego Rejestru Długów.

 

Certyfikat Rzetelności to świadectwo wiarygodności, transparentności i rzetelności płatniczej Centrum Szkoleń i Innowacji. Otrzymują go firmy, które nie posiadają żadnych przeterminowanych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów.

 

Aktualność niniejszego certyfikatu można sprawdzić na stronie: www.rzetelnafirma.pl, używając w tym celu certyfikatu: 0010 6893 9320 9182.

Realizacja projektów szkoleniowych

Realizacja projektów szkoleniowych współfinansowanych ze środków EFS na terenie całego kraju, w tym: projekt „Czas na aktywność” i „Transfer Innowacji na Opolszczyźnie” w woj. opolskim; „BIT-Branża IT” oraz „Wyższe kwalifikacje-większa konkurencyjność”, „Akademia Kompetencji” w woj. lubelskim; „Konkurencyjni na rynku pracy” w woj. śląskim oraz projekty „Mazowiecka Akademia Języków” i „Mazowiecka Akademia ICT” w woj. mazowieckim.

Zmiana siedziby firmy

Od 01.04.2014 r. CSI prowadzi działalność w nowoczesnym biurowcu usytuowanym w samym centrum Lublina, na przeciwko Ogrodu Saskiego przy Al. Racławickich 8/18A.

2013

Uzyskanie tytułu Akademii Edukacyjnej VCC

W związku z umowa licencyjną nr AE-001-000111 z dnia 25 lutego 2013 roku Centrum Szkoleń i Innowacji został nadany status Akademii Edukacyjnej VCC.

 

Vocational Competence Certificate (VCC) to ujednolicony system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych. Centrum Szkoleń i Innowacji zostało Partnerem Wspierającym uzyskując certyfikat, który otwiera nowe możliwości kształcenia dla Państwa. Partnerzy Wspierający współpracują z Instytutem VCC, jak również z Akademiami Regionalnymi, w celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, w sposób nowoczesny, odpowiadający na realne potrzeby pracodawców, uwzględniający dokonujący się postęp techniczny i technologiczny.

CSI w woj. opolskim

Realizacja projektu ” Opolski Kapitał Ludzki ” w ramach poddziałania 8.1.1 na terenie woj. opolskiego.

CSI w woj. lubelskim

Realizacja projektów na terenie woj. lubelskiego: „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” w ramach działania 9.4 oraz „Konkurencyjna Lubelszczyzna” „Wykwalifikowana kadra CSI”, „Kompetentna Kadra Lubelszczyzny i  „Kompetencje XXI wieku” w ramach poddziałania 8.1.1.

CSI w woj. świętokrzyskim

Realizacja projektu „Mogę Więcej!” w ramach poddziałania 9.6.2 na terenie woj. świętokrzyskiego.

CSI w woj. śląskim

Realizacja projektu „Akademia Nowoczesnego Nauczyciela” w ramach działania 9.4 na terenie woj. śląskiego.

CSI w woj. wielkopolskim

Realizacja projektów na terenie woj. wielkopolskiego: „Kwalifikacje dla ICT” w ramach poddziałania 8.1.1, „Nauczyciel – Specjalista ds. ICT” w ramach działania 9.4, „Zaadaptuj się do zmian!” w ramach poddziałania 8.1.2.

2012

Partner Edukacyjny VCC

Uzyskanie tytułu Partnera Edukacyjnego VCC (Vocational Competence Certificate).

Śląska Akademia Sukcesu

Realizacja projektu na terenie woj. śląskiego „Śląska Akademia Sukcesu” w ramach podziałania 8.1.1.

Nowa Szansa, oraz Nowe Kwalifikacje Nowa Praca

Realizacja dwóch projektów na terenie woj. zachodniopomorskiego: „Nowa Szansa” z poddziałania 8.1.2 oraz „Nowe Kwalifikacje Nowa Praca” z podziałania 8.1.2.

2011

ISO 9001:2008

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie działalności szkoleniowej oraz działalności doradczej w zakresie programów UE.

 

ISO to skrót od International Organisation for Standardisation, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacji. Przedmiotem ISO 9001:2000 pozostaje zgodność produktów i usług z ustalonymi wymaganiami klientów jako droga do osiągania ich zadowolenia. Norma bazuje na koncepcji zarządzania zorientowanego na procesy. Wymagane przez normę udokumentowane procedury sprowadzają się do procedur zarządzania systemem.

 

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami. Dzięki Certyfikatowi ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, wprowadziła uniwersalny i rozpoznawalny znak jakości, który obowiązuje na całym świecie.

 

Firmy i produkty oznaczone certyfikatem ISO są respektowane na całym świecie. Spełnienie wysokich norm ISO, jest jednoznaczne z oferowaniem usług najwyższej jakości. Dzięki oznaczeniu certyfikatem, nasz firma zyskuje większe zaufanie klientów i kontrahentów, oraz staje się wiarygodnym partnerem na arenie międzynarodowej.

Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji

Rozpoczęcie realizacji projektu inwestycyjnego „Multimedialne Centrum Szkoleń i Innowacji”- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, tablic multimedialnych, kompleksowe wyposażenie dwóch sal szkoleniowych.

Euro Edukacja

Realizacja projektu „Euro Edukacja” w woj. lubelskim, przeszkolenie 90 nauczycieli i pracowników administracyjnych oświaty w zakresie zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy unijnych dla szkolnictwa.

Euro Ekspert II

Realizacja projektu „Euro Ekspert – Edycja II”, przeszkolenie 80 rolników i ich domowników w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

Uzyskanie Certyfikatu członkowstwa PIFS

Polska Izba Firm Szkoleniowych (PIFS) to organizacja ogólnopolska, skupiająca firmy mające swoje siedziby w ponad 100 miejscach na terenie Polski. Polska Izba Firm Szkoleniowych istnieje od 2005 roku. Do Izby należy ponad 300 firm szkoleniowych z całej Polski, a co miesiąc przystępują kolejne. Siedziby firm członkowskich znajdują się we wszystkich województwach, zarówno w wielkich miastach, jak i małych miejscowościach. PIFS integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło jej misji i celów, a wydawany certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług świadczonych przez naszą firmę.

2010

CEL – Centrum Europy Lubelszczyzna

Realizacja projektu „CEL – Centrum Europy Lubelszczyzna” w ramach Poddziałania 6.1.1 skierowanego do kobiet pozostających bez pracy z terenów wiejskich woj. lubelskiego.

Działalność podwykonawcza

Podwykonawstwo w 20 projektach szkoleniowych.

2009

Idea działalności Centrum Szkoleń i Innowacji

Idea działalności Centrum Szkoleń i Innowacji zrodziła się na bazie doświadczenia zawodowego właściciela firmy – Grzegorza Miszczaka, który całą dotychczasową pracę zawodową oraz zainteresowania związał z działalnością na rzecz wspierania regionalnych instytucji w absorpcji środków unijnych.

Firma została zarejestrowana w maju 2009 r. Początkowo jako niewielka organizacja, lecz z ogromnym potencjałem intelektualnym i twórczym, rozpoczęła działalność w zakresie szkoleń oraz doradztwa dla przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w skutecznym pozyskiwaniu środków unijnych.

Euro Ekspert

Realizacja projektu „Euro Ekspert” skierowanego do rolników i ich domowników z woj. lubelskiego, poddziałanie 8.1.2.

Działalność podwykonawcza

Realizacja usług szkoleniowych w 13 projektach w charakterze podwykonawcy.