Jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania na szkolenie i prowadzisz działalność/pracujesz w sektorze MŚP? Skontaktuj się z nami – pomożemy uzyskać Ci dofinansowanie z Unii Europejskiej na szkolenie (nawet do wysokości 80% ceny usługi) i zorganizujemy je dla Ciebie!

 

Każde z 14 województw (z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) posiada do rozdysponowania środki finansowe na podniesienie kwalifikacji pracowników sektora MŚP w ramach RPO. Usługi rozwojowe realizowane w ramach tych środków mogą być świadczone jedynie przez instytucje zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP. Bazę instytucji, które przeszły pomyślną weryfikację PARP oraz świadczonych przez nie usług rozwojowych stanowi platforma BUR – tj. Baza Usług Rozwojowych dostępna pod adresem www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z. o.o. przeszła pomyślną weryfikację PARP w zakresie jakości świadczonych usług i została zarejestrowana w BUR jako instytucja uprawniona do świadczenia usług w ramach podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców dostępnych z RPO.

 

Jak CSI może Ci pomóc w uzyskaniu dofinansowania na usługi rozwojowe z Unii Europejskiej?

Kiedy się z nami skontaktujesz sprawdzimy czy Twoja Firma spełnia wymagania do uzyskana dofinansowania. Następnie przeprowadzimy diagnozę Twoich potrzeb i oczekiwań w celu określenia tematyki potrzebnych Tobie/Twojemu Zespołowi szkoleń. Pomożemy Ci złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do Operatora, który w Twoim województwie zajmuje
się dystrybucją środków finansowych w ramach RPO. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku poprzez portal BUR dokonasz zgłoszenia na opracowaną wcześniej wspólnie z CSI usługę.

Następnie CSI zrealizuje dostosowane do Twoich potrzeb szkolenie i na każdym etapie udzieli Ci pomocy w dopełnianiu wszelkich obowiązków wynikających z uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Wszelka pomoc udzielona przez CSI jest bezpłatna. Działamy kompleksowo – udzielamy wsparcia na każdym etapie. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dofinansowania skontaktuj się z naszym konsultantem: e-mail: szkolenia@csi.info.pl,
tel. +48 500 358 742.